Forskning och innovation för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion

Workshop

Forskning och innovation för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Forskning och innovation för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion

I delbetänkandet från den pågående Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2014:38) konstateras att forskning, innovation och utbildning utgör grunden för ökad produktivitet, tillväxt och utveckling men också för förmågan att kunna möta samhällsutmaningar i framtiden. Forskning och Innovation har därför valts som ett av fem fokusområde i det fortsatta utredningsarbetet.

KSLA:s forskningspolitiska kommitté, i samarbete med Konkurrenskraftsutredningen, genomför denna höst en serie workshops där denna är den första. Övriga planerade workshops genomförs på eftermiddagarna den 4 november och 4 december. Boka gärna in alla dagarna redan nu.

Syftet med just denna workshop är att utifrån en studie, som VINNOVA genomför på uppdrag av utredningen, identifiera och diskutera viktiga åtgärder för konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion. Utkast på rapporten skickas i förväg till anmälda deltagare.

Frågeställningar som kommer att diskuteras är:

  • Hur utvecklar vi ett hållbart och internationellt konkurrenskraftigt innovationsklimat som stöder ökad produktion, konkurrenskraft och värdeskapande inom jord- och trädgårdsbruk och livsmedelsföretag?
  • Hur kan de privata och offentliga investeringarna i innovationsdriven forskning öka?
  • Hur kan vi stärka samverkan mellan aktörer för kompetensförsörjning och nya lösningar?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…