Forskning och innovation i de gröna näringarna 2013-2016 – strategier för den nya forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Rundabordsmöte

Forskning och innovation i de gröna näringarna 2013-2016 – strategier för den nya forsknings- och innovationspolitiska propositionen Mer information
Mer information

Forskning och innovation i de gröna näringarna 2013-2016 – strategier för den nya forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Forsknings- och innovationspropositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” sträcker sig fram till och med 2012, och arbetet med underlag till den nya propositionen är nu i full gång. KSLA har inbjudits att bidra med underlag till kommande proposition, och detta görs genom att samla representanter från den gröna näringen inför en gemensam skrivning kring åtgärder för att nå visionen om ett hållbart konkurrenskraftigt svenskt samhälle.

För att initiera denna process bjuds nu några av de viktigaste aktörerna inom de gröna näringarna in till en första ”rundabordsdiskussion”. Målet är att identifiera de viktigaste strategiska åtgärderna för att stärka forskning och innovation inom de gröna näringarna under 2013–2016.

Vi hoppas att Du och Din organisation har möjlighet att bidra i analysen av dagsläget och kommande behov samt hjälpa oss att definiera de största utmaningarna de gröna näringarna står inför.

Detta möte är det första på vägen mot en gemensam beskrivning av de viktigaste strategierna för de gröna näringarna och slutmålet är sammanfattande skrivning som det är möjligt för alla deltagare att ställa sig bakom när den lämnas till departementet.

Dagen inleds med presentation och genomgång av ett första utkast till struktur. Ett underlag för rundabordsdiskussionen kommer att sändas ut till de anmälda ca en vecka före mötet.

Frågor kan ställas till Eva Ronquist på KSLA, eva.ronquist@ksla.se alt. 08-54 54 77 06.

 KSLA:s kommitté för forskningspolitik

Anmälan för särskilt inbjudna.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…