Forskning och innovation i de gröna näringarna 2013-2016 – strategier för den nya forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Rundabordsmöte

Forskning och innovation i de gröna näringarna 2013-2016 – strategier för den nya forsknings- och innovationspolitiska propositionen Mer information
Mer information

Forskning och innovation i de gröna näringarna 2013-2016 – strategier för den nya forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Forsknings- och innovationspropositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” sträcker sig fram till och med 2012, och arbetet med underlag till den nya propositionen är nu i full gång. KSLA har inbjudits att bidra med underlag till kommande proposition, och detta görs genom att samla representanter från den gröna näringen inför en gemensam skrivning kring åtgärder för att nå visionen om ett hållbart konkurrenskraftigt svenskt samhälle.

För att initiera denna process bjuds nu några av de viktigaste aktörerna inom de gröna näringarna in till en första ”rundabordsdiskussion”. Målet är att identifiera de viktigaste strategiska åtgärderna för att stärka forskning och innovation inom de gröna näringarna under 2013–2016.

Vi hoppas att Du och Din organisation har möjlighet att bidra i analysen av dagsläget och kommande behov samt hjälpa oss att definiera de största utmaningarna de gröna näringarna står inför.

Detta möte är det första på vägen mot en gemensam beskrivning av de viktigaste strategierna för de gröna näringarna och slutmålet är sammanfattande skrivning som det är möjligt för alla deltagare att ställa sig bakom när den lämnas till departementet.

Dagen inleds med presentation och genomgång av ett första utkast till struktur. Ett underlag för rundabordsdiskussionen kommer att sändas ut till de anmälda ca en vecka före mötet.

Frågor kan ställas till Eva Ronquist på KSLA, eva.ronquist@ksla.se alt. 08-54 54 77 06.

 KSLA:s kommitté för forskningspolitik

Anmälan för särskilt inbjudna.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…