Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordsmöte

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) arrangerar ett rundabordssamtal för att samtala om den forskning som finns rörande äganderätten och de gröna näringarna liksom behovet av ny forskning inom ämnet.

För särskilt inbjudna.


Forskning om äganderätten och de gröna näringarna Mer information
Mer information

Syftet med samtalet är att få en bild av den forskning som bedrivs för närvarande och vilka behov av ytterligare forskning som finns. Representanter för ämnesområdena rättsekonomi, fastighetsvetenskap, fastighetsrätt, konstitutionell rätt och nationalekonomi kommer att delta.

KSLA gör detta som en fortsättning på det arbete som bedrevs under tre år i projektet om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta (se KSLAT nr 5-2020 Äganderätten och de gröna näringarna).