Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordsmöte

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) arrangerar ett rundabordssamtal för att samtala om den forskning som finns rörande äganderätten och de gröna näringarna liksom behovet av ny forskning inom ämnet.

För särskilt inbjudna.


Forskning om äganderätten och de gröna näringarna Mer information
Mer information

Syftet med samtalet är att få en bild av den forskning som bedrivs för närvarande och vilka behov av ytterligare forskning som finns. Representanter för ämnesområdena rättsekonomi, fastighetsvetenskap, fastighetsrätt, konstitutionell rätt och nationalekonomi kommer att delta.

KSLA gör detta som en fortsättning på det arbete som bedrevs under tre år i projektet om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta (se KSLAT nr 5-2020 Äganderätten och de gröna näringarna).


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…