Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordsmöte

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) arrangerar ett rundabordssamtal för att samtala om den forskning som finns rörande äganderätten och de gröna näringarna liksom behovet av ny forskning inom ämnet.

För särskilt inbjudna.


Forskning om äganderätten och de gröna näringarna Mer information
Mer information

Syftet med samtalet är att få en bild av den forskning som bedrivs för närvarande och vilka behov av ytterligare forskning som finns. Representanter för ämnesområdena rättsekonomi, fastighetsvetenskap, fastighetsrätt, konstitutionell rätt och nationalekonomi kommer att delta.

KSLA gör detta som en fortsättning på det arbete som bedrevs under tre år i projektet om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta (se KSLAT nr 5-2020 Äganderätten och de gröna näringarna).


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…