Framtida försörjning av proteinfoder för animalieproduktionen i Sverige

Seminarium

Framtida försörjning av proteinfoder för animalieproduktionen i Sverige Mer information
Mer information

Se filminspelning från aktiviteten!

Framtida försörjning av proteinfoder för animalieproduktionen i Sverige

Foderkostnaderna är av avgörande betydelse för den svenska animalieproduktionens framtid. Fodret står för en betydande del av produktionskostnaden, varav högvärdigt protein är en viktig del. Soja utgör i dag en betydande och nödvändig del av proteinförsörjningen. Liksom i övriga medlemsstater i EU importeras praktiskt taget all soja och den globala efterfrågan är stor och förväntas öka och därmed priset. Majoriteten av importen kommer från Sydamerika och odlingens miljömässiga konsekvenser har ofta diskuterats, liksom att en ökande andel av sojan baseras på genmodifierat utsäde. En stor utmaning för både den globala och svenska animalieproduktionen är hur behoven av protein skall kunna tillgodoses på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

Belysa de faktiska närings- och produktionsmässiga samt ekonomiska förutsättningar för att tillgodose den svenska animalieproduktionens behov av bra proteinfoder och förutsättningar för att ersätta och komplettera importerat proteinråvara, särskilt soja, med inhemsk produktion. Råvarornas kvalitet och egenskaper beträffande exempelvis GMO och risker som salmonellakontaminering kommer att beaktas, men är inte fokus vid detta seminarium.

Program

Moderator    Jan Rundqvist, agronom, Protein Consulting Sweden AB

9.00 Kaffe och registrering
9.30 Välkomna
Martin Wierup, ordförande Kommittén för internationella lantbruksfrågor, KSLA
9.40 Dagens proteinförsörjning och användning: globalt, EU och Sverige
Harald Svensson, chefekonom, Jordbruksverket
10.10 De näringsfysiologiska behoven av protein hos idisslare och enkelmagade djurslag
Leif Göransson, Agr. Dr, Sveriges Lantbruksuniversitet och foderkonsult
10.30 Paus med kaffe och frukt
10.50 Lantmännens strategier för proteinförsörjningen
Claes Johansson, chef Hållbar Utveckling, Lantmännen
11.10 Svenska Foders strategi för proteinförsörjningen
Lars Hermansson, foderchef, Svenska Foder
11.30 Agrodrank som alternativ inhemsk proteinkälla
Håkan Nordholm, foderchef, Lantmännen Agroetanol
11.50 ”Absolutdrank” som alternativ inhemsk proteinkälla
Hans Thuresson, ordförande SBI Trading ABAnna Maria Larsson, husdjursagronom, produktchef foder, Kristianstadortens Lagerhusförening
12.10 Lunch
13.00 Odling av alternativa proteingrödor i Sverige
Fredrik Fogelberg, Agr. Dr, Institutet för jordbruks-& och miljöteknik (JTI)
Tre animalieproducenters förutsättningar, val och ekonomiska konsekvenser
13.20 Fjäderfä
Anita Pettersson, slaktkycklingsproducent, Rösäng lantbruk, Ålberga
13.35 Gris
Karin Olsson, lantmästarstuderande, Holmsbergs gård
13.50 Nötkreatur
Mats Ekström, mjölkproducent, Villberga Kårsta, Grillby
14.05 Diskussion
14.30 Avslutning

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…