Framtiden för svenskt jord- och skogsbruk

Rundabordsmöte

KSLA:s ungdomsutskott bjuder in unga politiker till ett rundabordssamtal om det svenska jord- och skogsbrukets förutsättningar, möjligheter och utmaningar.

För särskilt inbjudna.


Framtiden för svenskt jord- och skogsbruk Mer information
Mer information

Eftermiddagen kommer att innehålla föredrag och samtal kring EU:s Green Deal, eventuella målkonflikter och lösningar i mötet mellan gröna näringar och miljöpolitik samt förutsättningar för den yngre generationen som nu står beredd att axla ansvaret för framtidens hållbara livsmedelsproduktion. Frågor och svar kring en livsviktig bransch.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…