Framtidens teknik i jord och skog

Workshop

Dokumentation:

Artikel i Jordbruksaktuellt av Carolina Wahlberg: Samtal om framtidens teknik
Finns även som PDF-fil ovan.

Inspelningar av föredragen av Jordbruksaktuellt, publicerade på Youtube:

 

Framtidens teknik i jord och skog

Sedan tjugo år samlar jord- och skogsbruket – via information från givare på maskiner och djur, flyg och satelliter – kunskap och erfarenheter om produktionen i stallar, på fält och i skogen. Det senaste decenniet har informationsflödet ökat snabbt. Kraftfullare verktyg har gett oss hittills oanade möjligheter till att ur det insamlade materialet dra smartare slutsatser om hur produktionen kan optimeras för bästa hållbarhet och bästa driftsekonomi.

Bättre trådlösa kommunikationssystem ger möjlighet att omsätta de nya insikterna i praktiskt jord- och skogsbruk. Vid horisonten skymtar lösningar på tidigare hot som markpackning, näringsförluster och bristande djurhälsa. Med de nya möjligheterna följer frågor om av vem, till vad och för vems bästa den nya tekniken ska användas. Självverksamma robotar i stall, på fält och i skogen omintetgör äldre tiders farliga eller tråkiga arbeten. Men är tekniken robust och kostnadseffektiv? Kan landsbygdens företag attrahera rätt kompetens? I vilken utsträckning har privata företag eller det allmänna rätt att med fjärranalys kontrollera de taklösa areella näringarna? Hur ska fjärrinsamlad information ägas och brukas?

KSLA:s teknikkommitté har i uppdrag att belysa de möjligheter och utmaningar äldre och nyare teknik ger jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Som ett första steg i bjuder teknikkommittén in till en workshop om ämnet. Under förmiddagen förmedlar tre föreläsare sina tankar om teknikens möjligheter och utmaningar för den praktiska produktionen, nämligen Imke Borchardt, projektledare vid lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein, Klaus-Herbert Rolf , Sales and Govermental affairs manager, 365 Farmnet och Magnus Karlberg, professor, Luleå tekniska universitet. Inspirerade av talarna får deltagarna möjlighet att efter lunch bidra med inspel om möjligheter och problem som den nya tekniken för med sig. Resultatet av workshopen ska bidra till KSLA:s teknikkommittés vidare arbete inom området. Observera att föreläsningarna hålls på engelska.

Mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…