Framtidens viltförvaltning och boksläpp

Boksamtal

Framtidens viltförvaltning och boksläpp Mer information
Mer information

Viltet rör oss alla. Jägaren, skogs- och jordbrukaren, krögaren, fågelskådaren, konstnären och turistentreprenören förhåller sig alla till viltet på olika sätt, men de har ett gemensamt intresse: att förvalta viltet långsiktigt och till gagn för många. I en värld där markanvändning, lagstiftning, klimat och viltstammar ständigt förändras är detta inte en enkel uppgift. Vi behöver kunskaper, erfarenheter och nya idéer om hur vi ska möta framtidens utmaningar vad gäller skötsel av viltet.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till ett seminarium om framtida viltförvaltning där forskare och förvaltare presenterar sina tankar om vad som behöver åstadkommas på 10 års sikt för att uppnå en än bättre viltförvaltning. Lösningar till framtiden kanske också ligger i historien. Därför ges korta återblickar över hur viltet tidigare nyttjas och hur den svenska viltförvaltningen växt fram.

Efter seminariet presenteras en helt ny lärobok i viltförvaltning på svenska ”Vilt, människa, samhälle”. Boken samlar och syntetiserar fakta från biologi, viltvård, historia, lagstiftning, juridik och förvaltning till en helhet.