Framtidens viltförvaltning och boksläpp

Boksamtal

Framtidens viltförvaltning och boksläpp Mer information
Mer information

Viltet rör oss alla. Jägaren, skogs- och jordbrukaren, krögaren, fågelskådaren, konstnären och turistentreprenören förhåller sig alla till viltet på olika sätt, men de har ett gemensamt intresse: att förvalta viltet långsiktigt och till gagn för många. I en värld där markanvändning, lagstiftning, klimat och viltstammar ständigt förändras är detta inte en enkel uppgift. Vi behöver kunskaper, erfarenheter och nya idéer om hur vi ska möta framtidens utmaningar vad gäller skötsel av viltet.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till ett seminarium om framtida viltförvaltning där forskare och förvaltare presenterar sina tankar om vad som behöver åstadkommas på 10 års sikt för att uppnå en än bättre viltförvaltning. Lösningar till framtiden kanske också ligger i historien. Därför ges korta återblickar över hur viltet tidigare nyttjas och hur den svenska viltförvaltningen växt fram.

Efter seminariet presenteras en helt ny lärobok i viltförvaltning på svenska ”Vilt, människa, samhälle”. Boken samlar och syntetiserar fakta från biologi, viltvård, historia, lagstiftning, juridik och förvaltning till en helhet.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…