Från kolkälla till kolfälla

Seminarium

Från kolkälla till kolfälla Mer information
Mer information

Från kolkälla till kolfälla

Se inspelningar från seminariet (dagordningen från seminariet för nedladdning, samt länkar till de 6 presentationerna som läsbar PDF och som video).

Seminariet kan följas via länk

Kan jordbruket gå från att vara en klimatbov som släpper ut växthusgaser till ett klimatsmart jordbruk som fångar upp växthusgaser?

Jordbruksmark har en stor potential för att lagra kol i betydande mängder. Med rätt valda brukningsmetoder och odlingssystem kan jordbruksmarken förvandlas från att vara en besvärande källa för växthusgaser till en effektiv fälla för koldioxid och bidra till att minska hotet från den globala uppvärmningen. Men vilka är möjligheterna – och vilka är hindren på vägen mot ett klimatsmart jordbruk?

Det finns mer kol organiskt lagrat i mark än det sammanlagt finns kol i atmosfären och i växternas biomassa. Alla åtgärder som ökar mängden organiskt material i marken eller som minskar nedbrytningen av det organiska materialet leder till att det lagras mer kol i jorden. När ekosystem som lagrar kol förstörs läcker det kol och ekosystemet blir därmed mindre stabilt och svårare att kontrollera. Jordbruksmark kan dock bevara sin förmåga att lagra kol och med rätta brukningsmetoder kan marken förvandlas från en besvärande kolkälla till att bli en betydande kolfälla som lagrar och fixerar kol i marken.

Seminariet kommer lyfta följande frågor:

  • Metoder för mätning och verifiering av mängden kol i jordbruksmark
  • Ekonomiska incitament och möjligheter att finansiera ett klimatsmart jordbruk
  • Praktiska metoder för att lagra och lägga fast kol i marken
  • Långsiktiga metoder för klimatsmart jordbruk

 SIANI och Kungl-. Skogs- och Lantbruksakademien har som mål med seminariet att lyfta möjligheterna att minska växthusgasutsläppen genom kollagring i åkermark i Sverige och på global nivå samt att presentera metoder som bidrar till ett klimatsmart jordbruk.

Seminariet kan följas via  live streaming.

Program

Moderator   Peter Sylwan, KSLA

13.15 Välkomsthälsning och introduktion
Peter Sylwan, KSLA
13.30 Hur mycket kol finns det i marken?
Marja-Liisa Tapio-Biström, Senior Climate Change Officer and Programme Co-ordinator of Migration of Climate Change in Agriculture, FAO ger en global översyn av kol i jordbruksmark.
13.50 Hur får vi ner mer kol i marken?
David Andersson, VD, ECOERA/Chalmers,
om storskaliga och småskaliga metoder för att öka markens innehåll av kol.
14.10 Hur säkert kan vi mäta kol i marken?
Thomas Kätterer, professor, SLU,
om hur vi kan påverka och mäta förändringar i jordbruksmarkernas kolförråd.
14.30 Kol i Kenya
Bo Lager, VI Skogen,
om en ny metod för mätning av kolinlagring i ett varierande jordbrukslandskap i Kenya.
14.50 Kaffe
15.20 Energi i föda eller fordon?
Stéphane de Clara, INRA,
om odling för bioenergi påverkar växthusgaserna.
(Land-use, land-use change, bioenergy and carbon: Global GHG implications of the development of biofuels – på engelska)
15.40 Kan man plantera för mindre utsläpp från jordbruksmarken?
Madeleine Jönsson, FAO
om planteringsverktyg för klimatsmart jordbruk.
16.00 Frågor, diskussion

 

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…