Från Landet Brunsås till Matlandet Sverige: hur går vi vidare?

Seminarium

Från Landet Brunsås till Matlandet Sverige: hur går vi vidare? Mer information
Mer information

Tillsammans med  Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare  arrangerar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien detta seminarium utifrån temat Matlandet Sverige, för våra ledamöter och särskilt inbjudna.

Ett antal  frågeställningar med forskningsrön  presenteras. 

Exempel på frågeställningar är följande:

 • Framtidens mat, matens nyttovärde, livsmedelsproduktionen, functional foods.
 • Skulle vi äta maten om vi visste vad den innehåller?
 • Dyra och nyttiga livsmedel vs. billiga och dåliga (”maskintillverkad mat”).
 • Vad bör göras i politiken och som konsument?
 • Mat och kemikalier.
 • Etiska aspekter/perspektiv på livsmedel.

Program:

 • Inledning: Yvonne Andersson, Rifos ordf, samt Sara von Arnold, tidigare Preses  KSLA
 • Lennart E Bengtsson, Betesfrågor, gårdsmejeri, landsbygdsutveckling mm. Lennart E Bengtsson är vd för Wapnö AB som är ett lantbruksföretag med egen förädling av mjölk och andra produkter från gården samt spannmålsproduktion. Wapnö gård har även en omfattande turist- och besöksverksamhet och en restaurang.
 • Christina Möller: Dyra nyttiga versus billiga dåliga livsmedel. Christina Möller är ordförande i Gastronomiska Akademiens Vänner och Måltidsakademiens Vänner
 • Göran Dalin: Djurskyddsfrågorna. Göran Dalin är docent och universitetslektor vid SLU samt avdelningsordförande för KSLA:s Jordbruksavdelningen
 • Marie-Louise Danielsson-Tham: Hygien, Matkemi, E-nummer, EHEC. Marie-Louise Danielsson-Tham är professor i livsmedelshygien vid Örebro universitet
 • Carl-Gustaf Thornström, Docent SLU, ledamot av Rifos styrelse. Frågor och diskussion

Efter seminariet inbjuds deltagarna till mingel och mat i Sammanbindningsgången.

Anmälan senast den 27  februari  till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Yvonne Andersson, ordförande Rifo, och  Åke Barklund, Akademiens sekreterare och VD


Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet i odlingssystemet.

Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…