Från Landet Brunsås till Matlandet Sverige: hur går vi vidare?

Seminarium

Från Landet Brunsås till Matlandet Sverige: hur går vi vidare? Mer information
Mer information

Tillsammans med  Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare  arrangerar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien detta seminarium utifrån temat Matlandet Sverige, för våra ledamöter och särskilt inbjudna.

Ett antal  frågeställningar med forskningsrön  presenteras. 

Exempel på frågeställningar är följande:

 • Framtidens mat, matens nyttovärde, livsmedelsproduktionen, functional foods.
 • Skulle vi äta maten om vi visste vad den innehåller?
 • Dyra och nyttiga livsmedel vs. billiga och dåliga (”maskintillverkad mat”).
 • Vad bör göras i politiken och som konsument?
 • Mat och kemikalier.
 • Etiska aspekter/perspektiv på livsmedel.

Program:

 • Inledning: Yvonne Andersson, Rifos ordf, samt Sara von Arnold, tidigare Preses  KSLA
 • Lennart E Bengtsson, Betesfrågor, gårdsmejeri, landsbygdsutveckling mm. Lennart E Bengtsson är vd för Wapnö AB som är ett lantbruksföretag med egen förädling av mjölk och andra produkter från gården samt spannmålsproduktion. Wapnö gård har även en omfattande turist- och besöksverksamhet och en restaurang.
 • Christina Möller: Dyra nyttiga versus billiga dåliga livsmedel. Christina Möller är ordförande i Gastronomiska Akademiens Vänner och Måltidsakademiens Vänner
 • Göran Dalin: Djurskyddsfrågorna. Göran Dalin är docent och universitetslektor vid SLU samt avdelningsordförande för KSLA:s Jordbruksavdelningen
 • Marie-Louise Danielsson-Tham: Hygien, Matkemi, E-nummer, EHEC. Marie-Louise Danielsson-Tham är professor i livsmedelshygien vid Örebro universitet
 • Carl-Gustaf Thornström, Docent SLU, ledamot av Rifos styrelse. Frågor och diskussion

Efter seminariet inbjuds deltagarna till mingel och mat i Sammanbindningsgången.

Anmälan senast den 27  februari  till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Yvonne Andersson, ordförande Rifo, och  Åke Barklund, Akademiens sekreterare och VD


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…