French-Swedish Forest Week

Seminarium

French-Swedish Forest Week Mer information
Mer information

View film recording here!

French-Swedish Forest Week

The photo exhibition “Forests and People” comes to Stockholm for a few weeks. It is designed by GoodPlanet Foundation, which was created by the French photographer Yann Arthus-Bertrand. This event gives the opportunity to draw attention to French and Swedish forest management, which we will discuss during a series of lunch seminars.

This  first lunch seminar will be dedicated to biodiversity. It highlights ecosystem services, their economic assessment and their contribution to a forest management respectful of biodiversity.

The second lunch seminar focuses on forestry and the industry of wood products. It aims to tackle forestry from an economic point of view. We intend to raise awareness on the new uses of forest products that can enhance the economic value of forests.

As far as forest coverage is concerned, Sweden and the Nordic countries rank high, and France, including its overseas territories, also ends up quite high in the list. After the International Year of Forests 2011, it is interesting to see how both Sweden and France contribute to the development of a green economy, and value ecosystem services involving forests as a key element to meet global challenges.

More information and program in PDF-invitation

Register via Institute Francais de Suède’s Facebook-page.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…