Frön för framtiden

Akademisammankomst

Utvecklingen inom växtförädlingen har gått snabbt de senaste decennierna. Jordbruksavdelningen bjuder in till en överläggning om det du behöver veta om modern växtförädling och den svenska växtförädlingen.

Endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna gäster.

 

 

 


Frön för framtiden Mer information
Mer information

Genteknikens genombrott under 1990-talet har radikalt förändrat växtodlingen och skapat en skarp skiljelinje mellan EU och världen i övrigt. Nu odlas GM-grödor på cirka 200 miljoner hektar i världen, nästan enbart utanför EU.

Insikten om växtförädlingens betydelse för att möta stora samhällsutmaningar har vuxit och under senare år har den svenska växtförädlingen fått bättre förutsättningar genom dels SLU Grogrund, dels Lantmännens investeringar i Svalöv. Det har också satsats på förädling av skogsträd och flera stora samarbetsprojekt har startats mellan Skogforsk, Umeå Plant Science Center och Uppsala universitet. Men utmaningarna är fortsatt många, hur kommer utvecklingen inom EU att bli? KSLA:s projekt Växtnoden förser beslutsfattare med fakta och information om genredigering. Det går nu in i en ny fas genom samarbete med IVA. Ambitionen är att tekniken ska kunna användas också i EU.

Ett ännu nyare verktyg för att tillföra nya egenskaper till grödor är genredigering, t.ex. med ”gensaxen”, för specifika mutationer. Utvecklingen har också inneburit att genetisk analys blivit ett mycket effektivt verktyg för att sålla fram växter som har de egenskaper som eftersträvas. Välkommen till en överläggning om en aktuell fråga!

 

För ledamöter.

Till KSLAT nr 2-2016 Frön för framtiden – ett dialogprojekt om bioteknik i växtodlingen.

Also in English: KSLAT 4-2016 Seeds for the Future – A dialogue project concerning biotechnology in plant production.

 


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…