Frön för framtiden

Akademisammankomst

Utvecklingen inom växtförädlingen har gått snabbt de senaste decennierna. Jordbruksavdelningen bjuder in till en överläggning om det du behöver veta om modern växtförädling och den svenska växtförädlingen.

Endast för KSLA:s ledamöter och särskilt inbjudna gäster.

 

 

 


Frön för framtiden Mer information
Mer information

Genteknikens genombrott under 1990-talet har radikalt förändrat växtodlingen och skapat en skarp skiljelinje mellan EU och världen i övrigt. Nu odlas GM-grödor på cirka 200 miljoner hektar i världen, nästan enbart utanför EU.

Insikten om växtförädlingens betydelse för att möta stora samhällsutmaningar har vuxit och under senare år har den svenska växtförädlingen fått bättre förutsättningar genom dels SLU Grogrund, dels Lantmännens investeringar i Svalöv. Det har också satsats på förädling av skogsträd och flera stora samarbetsprojekt har startats mellan Skogforsk, Umeå Plant Science Center och Uppsala universitet. Men utmaningarna är fortsatt många, hur kommer utvecklingen inom EU att bli? KSLA:s projekt Växtnoden förser beslutsfattare med fakta och information om genredigering. Det går nu in i en ny fas genom samarbete med IVA. Ambitionen är att tekniken ska kunna användas också i EU.

Ett ännu nyare verktyg för att tillföra nya egenskaper till grödor är genredigering, t.ex. med ”gensaxen”, för specifika mutationer. Utvecklingen har också inneburit att genetisk analys blivit ett mycket effektivt verktyg för att sålla fram växter som har de egenskaper som eftersträvas. Välkommen till en överläggning om en aktuell fråga!

 

För ledamöter.

Till KSLAT nr 2-2016 Frön för framtiden – ett dialogprojekt om bioteknik i växtodlingen.

Also in English: KSLAT 4-2016 Seeds for the Future – A dialogue project concerning biotechnology in plant production.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…