Frukt och bär på den svenska marknaden – gott, nyttigt och lönsamt

Akademisammankomst

Frukt och bär på den svenska marknaden – gott, nyttigt och lönsamt Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Frukt och bär på den svenska marknaden – gott nyttigt och lönsamt

Frukt och bär kan odlas i hela landet och kan ofta vara lönsamma alternativ till den söker en annan väg att gå än att bara tänka stort i antal hektar och hellre vill se på värdet per hektar. En äppel-odling kan omsätta 200 000 kronor per hektar, en hallonodling ännu mer medan spannmålsodling hamnar långt därefter med mellan 10 000 och 20 000 kronor. Men som vanligt handlar det inte bara om att klara av produktionen, marknaden måste finnas också. Och det gör den, både för konventionell och ekologisk odling av svensk frukt och bär. Den svenska odlingen av äpple och päron har ökat med cirka 30 procent mellan 2007 och 2012 enligt Jordbruksverket.

 Odling är en sak och marknad en annan. Inom frukt och bär finns det utrymme för den som vill koncentrera sig på att utveckla sitt produktionskunnande, men möjligheterna är lika stora för den som vill börja med direktförsäljning till kund eller egen vidareförädling av frukt och bär.

Ser man till frukten är äpple värdemässigt störst och den största delen av odlingen ligger i Skåne. Bland bär står jordgubbarna för 90 procent av produktionsvärdet, hallon och vinbär står för resterande del. Och det är ju som ni vet ”an apple a day – keeps the doctor away”.

För kom ihåg: det ska vara gott, nyttigt och lönsamt!

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan