Fungerar den svenska modellen för brukande av skog?

Seminarium

Fungerar den svenska modellen för brukande av skog? Mer information
Mer information

 

KSLA:s Skogsskötselkommitté har under en tid arbetat med den svenska modellen för brukande av skog. Det slutgiltiga målet med arbetet är att få till stånd en utvärdering av modellen som underlag för effektiviserad skogsskötsel mot såväl produktions- som miljömålet. Som en del i detta arbete bjuder kommittén in till detta halvdagsseminarium där vi belyser vad vi menar med den svenska modellen för brukande av skog, historien den är sprungen ur, var vi står idag, samt hur en utvärdering av modellen kan utformas.

 

Program

Moderator Göran Örlander, ordförande i akademiens ”Kommitté för skogsskötsel”

13.00 Välkomna
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD
13.05 Öppningsanförande
Göran Örlander, SÖDRA
13.10 Hur definierar vi den Svenska modellen för brukande av skog – Vad menar vi; vad innehåller den?
Lotta Möller, Skogssällskapet och Marie Larsson-Stern, Sveaskog
13.30 Historik om hur den Svenska modellen för skogsbruk förhandlades fram
P-O Bäckström, Professor Emeritus, SLU
13.50 Redovisning av Skogsstyrelsens utredning – Dialog om miljöhänsyn, Polytax, m.m
Svante Claesson, Skogsstyrelsen
14.10 Hur utvärderar vi den svenska modellen för brukande av skog?
Gustaf Aulén, SÖDRA
14.30 Kaffe
15.0 Paneldiskussion på temat den svenska modellen för brukande av skog
ledd av Göran Örlander med följande panel:
Lars Vikinge, skogsägare (Melskog)
Carl Henrik Palmér, journalist
Stig Larsson,professor SLU
Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef SNF
16.00 Avslutning

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…