Fungerar den svenska modellen för brukande av skog?

Seminarium

Fungerar den svenska modellen för brukande av skog? Mer information
Mer information

 

KSLA:s Skogsskötselkommitté har under en tid arbetat med den svenska modellen för brukande av skog. Det slutgiltiga målet med arbetet är att få till stånd en utvärdering av modellen som underlag för effektiviserad skogsskötsel mot såväl produktions- som miljömålet. Som en del i detta arbete bjuder kommittén in till detta halvdagsseminarium där vi belyser vad vi menar med den svenska modellen för brukande av skog, historien den är sprungen ur, var vi står idag, samt hur en utvärdering av modellen kan utformas.

 

Program

Moderator Göran Örlander, ordförande i akademiens ”Kommitté för skogsskötsel”

13.00 Välkomna
Åke Barklund, akademiens sekreterare och VD
13.05 Öppningsanförande
Göran Örlander, SÖDRA
13.10 Hur definierar vi den Svenska modellen för brukande av skog – Vad menar vi; vad innehåller den?
Lotta Möller, Skogssällskapet och Marie Larsson-Stern, Sveaskog
13.30 Historik om hur den Svenska modellen för skogsbruk förhandlades fram
P-O Bäckström, Professor Emeritus, SLU
13.50 Redovisning av Skogsstyrelsens utredning – Dialog om miljöhänsyn, Polytax, m.m
Svante Claesson, Skogsstyrelsen
14.10 Hur utvärderar vi den svenska modellen för brukande av skog?
Gustaf Aulén, SÖDRA
14.30 Kaffe
15.0 Paneldiskussion på temat den svenska modellen för brukande av skog
ledd av Göran Örlander med följande panel:
Lars Vikinge, skogsägare (Melskog)
Carl Henrik Palmér, journalist
Stig Larsson,professor SLU
Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef SNF
16.00 Avslutning