Future Food Systems

Seminarium/webbinarium

This seminar, which is an initiative from the KSLA-project Växtnoden (the Plant Node), will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world – with a special focus on the European Union – and focus on how these tools can contribute to improved food systems.


KSLA-podden: Future Food Systems – genetic engineering in future agriculture

POD CAST: Changing climate needs new tools to secure future crops. Professor Pamela Ronald, keynote speaker in the webinar ”Future Food Systems” on 15 October, talks about the possibilities of genome editing in future agriculture in this pod cast by Annika Åhnberg and Anders Nilsson.


This webinar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world – with a special focus on the European Union – and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

The webinar was an initiative from the KSLA-project Växtnoden (the Plant Node). The meeting put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world – with a special focus on the European Union. It focussed on how these tools can contribute to improved food systems. Speakers were professors Pamela Ronald, Joachim von Braun, Jonathan Jones, Dennis Eriksson, and Lisa Sennerby Forsse. The meeting was organised by the KSLA Fellows Annika Åhnberg and Anders Nilsson.

The KSLA Plant Node Project (Växtnodsprojektet) aims at developping a more constructive dialogue with EU politicians in the field of genome editing. The project is led by Annika Åhnberg, KSLA fellow and former Minister of Agriculture.


At KSLA or on Zoom?
Please note, that you need to be fully vaccinated or having antibodies against Covid 19 to be able to participate in the meeting in KSLA.


Speakers
Professor Pamela Ronald, Professor Joachim von Braun, Professor Jonathan Jones, Professor Dennis Eriksson, and Professor Lisa Sennerby Forsse.

Arranged by
The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…