Future Food Systems

Seminarium/webbinarium

This seminar, which is an initiative from the KSLA-project Växtnoden (the Plant Node), will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world – with a special focus on the European Union – and focus on how these tools can contribute to improved food systems.


KSLA-podden: Future Food Systems – genetic engineering in future agriculture

POD CAST: Changing climate needs new tools to secure future crops. Professor Pamela Ronald, keynote speaker in the webinar ”Future Food Systems” on 15 October, talks about the possibilities of genome editing in future agriculture in this pod cast by Annika Åhnberg and Anders Nilsson.


This webinar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world – with a special focus on the European Union – and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

The webinar was an initiative from the KSLA-project Växtnoden (the Plant Node). The meeting put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world – with a special focus on the European Union. It focussed on how these tools can contribute to improved food systems. Speakers were professors Pamela Ronald, Joachim von Braun, Jonathan Jones, Dennis Eriksson, and Lisa Sennerby Forsse. The meeting was organised by the KSLA Fellows Annika Åhnberg and Anders Nilsson.

The KSLA Plant Node Project (Växtnodsprojektet) aims at developping a more constructive dialogue with EU politicians in the field of genome editing. The project is led by Annika Åhnberg, KSLA fellow and former Minister of Agriculture.


At KSLA or on Zoom?
Please note, that you need to be fully vaccinated or having antibodies against Covid 19 to be able to participate in the meeting in KSLA.


Speakers
Professor Pamela Ronald, Professor Joachim von Braun, Professor Jonathan Jones, Professor Dennis Eriksson, and Professor Lisa Sennerby Forsse.

Arranged by
The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry


Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden?

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad händer om det inte finns några arvingar? Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas?

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur…

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv –…

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt inbjudna.

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt…