Future Food Systems

Seminarium/webbinarium

This seminar, which is an initiative from the KSLA-project Växtnoden (the Plant Node), will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world – with a special focus on the European Union – and focus on how these tools can contribute to improved food systems.


KSLA-podden: Future Food Systems – genetic engineering in future agriculture

POD CAST: Changing climate needs new tools to secure future crops. Professor Pamela Ronald, keynote speaker in the webinar ”Future Food Systems” on 15 October, talks about the possibilities of genome editing in future agriculture in this pod cast by Annika Åhnberg and Anders Nilsson.


This webinar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world – with a special focus on the European Union – and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

The webinar was an initiative from the KSLA-project Växtnoden (the Plant Node). The meeting put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world – with a special focus on the European Union. It focussed on how these tools can contribute to improved food systems. Speakers were professors Pamela Ronald, Joachim von Braun, Jonathan Jones, Dennis Eriksson, and Lisa Sennerby Forsse. The meeting was organised by the KSLA Fellows Annika Åhnberg and Anders Nilsson.

The KSLA Plant Node Project (Växtnodsprojektet) aims at developping a more constructive dialogue with EU politicians in the field of genome editing. The project is led by Annika Åhnberg, KSLA fellow and former Minister of Agriculture.


At KSLA or on Zoom?
Please note, that you need to be fully vaccinated or having antibodies against Covid 19 to be able to participate in the meeting in KSLA.


Speakers
Professor Pamela Ronald, Professor Joachim von Braun, Professor Jonathan Jones, Professor Dennis Eriksson, and Professor Lisa Sennerby Forsse.

Arranged by
The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…