Future Forests boklansering och seminarium

Extern arrangör

Future Forests boklansering och seminarium Mer information

Future Forests boklansering kl 10.00–11.30:

Forest Governance and Management Across Time

Klimat förändringen utmanar vår idé om hållbart skogsbruk. Beslut om skogen och skogsbruket hamnar i kläm mellan föreställningar om framtiden och tolkningar av historien. Likväl måste beslut fattas i nuet. Det är utgångspunkten för den nya boken Forest Governance and Management Across Time, som går igenom olika modeller för naturresursförvaltning och utvecklar en ny modell – reflexivt skogsbruk – att möta framtidsutmaningarna.

För mer information och program se PDF-inbjudan.

Boklanseringen följs av ett seminarium kl 13.00–16.00:

Vad är det som driver eller hindrar förändringar av skogsbruket?

Skogsbruket behöver förändras hörs det ofta i skogsdebatten. Skogsbruket behöver göra större klimatnytta och det behöver klimatanpassas. Skogsskötseln behöver varieras och naturhänsynen behöver utvecklas. Landskapsperspektiv behöver genomsyra förvaltningen av skog och vatten. Future Forest presenterar tre tvärvetenskapliga projekt som utforskat både drivkrafter och hinder för förändring med utgångspunkt i samhällsaktuella frågeställningar.

För mer information och program se PDF-inbjudan