Future Forests boklansering och seminarium

Extern arrangör

Future Forests boklansering och seminarium Mer information

Future Forests boklansering kl 10.00–11.30:

Forest Governance and Management Across Time

Klimat förändringen utmanar vår idé om hållbart skogsbruk. Beslut om skogen och skogsbruket hamnar i kläm mellan föreställningar om framtiden och tolkningar av historien. Likväl måste beslut fattas i nuet. Det är utgångspunkten för den nya boken Forest Governance and Management Across Time, som går igenom olika modeller för naturresursförvaltning och utvecklar en ny modell – reflexivt skogsbruk – att möta framtidsutmaningarna.

För mer information och program se PDF-inbjudan.

Boklanseringen följs av ett seminarium kl 13.00–16.00:

Vad är det som driver eller hindrar förändringar av skogsbruket?

Skogsbruket behöver förändras hörs det ofta i skogsdebatten. Skogsbruket behöver göra större klimatnytta och det behöver klimatanpassas. Skogsskötseln behöver varieras och naturhänsynen behöver utvecklas. Landskapsperspektiv behöver genomsyra förvaltningen av skog och vatten. Future Forest presenterar tre tvärvetenskapliga projekt som utforskat både drivkrafter och hinder för förändring med utgångspunkt i samhällsaktuella frågeställningar.

För mer information och program se PDF-inbjudan

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…