Future Forests boklansering och seminarium

Extern arrangör

Future Forests boklansering och seminarium Mer information

Future Forests boklansering kl 10.00–11.30:

Forest Governance and Management Across Time

Klimat förändringen utmanar vår idé om hållbart skogsbruk. Beslut om skogen och skogsbruket hamnar i kläm mellan föreställningar om framtiden och tolkningar av historien. Likväl måste beslut fattas i nuet. Det är utgångspunkten för den nya boken Forest Governance and Management Across Time, som går igenom olika modeller för naturresursförvaltning och utvecklar en ny modell – reflexivt skogsbruk – att möta framtidsutmaningarna.

För mer information och program se PDF-inbjudan.

Boklanseringen följs av ett seminarium kl 13.00–16.00:

Vad är det som driver eller hindrar förändringar av skogsbruket?

Skogsbruket behöver förändras hörs det ofta i skogsdebatten. Skogsbruket behöver göra större klimatnytta och det behöver klimatanpassas. Skogsskötseln behöver varieras och naturhänsynen behöver utvecklas. Landskapsperspektiv behöver genomsyra förvaltningen av skog och vatten. Future Forest presenterar tre tvärvetenskapliga projekt som utforskat både drivkrafter och hinder för förändring med utgångspunkt i samhällsaktuella frågeställningar.

För mer information och program se PDF-inbjudan

 


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…