Future Forests boklansering och seminarium

Extern arrangör

Future Forests boklansering och seminarium Mer information

Future Forests boklansering kl 10.00–11.30:

Forest Governance and Management Across Time

Klimat förändringen utmanar vår idé om hållbart skogsbruk. Beslut om skogen och skogsbruket hamnar i kläm mellan föreställningar om framtiden och tolkningar av historien. Likväl måste beslut fattas i nuet. Det är utgångspunkten för den nya boken Forest Governance and Management Across Time, som går igenom olika modeller för naturresursförvaltning och utvecklar en ny modell – reflexivt skogsbruk – att möta framtidsutmaningarna.

För mer information och program se PDF-inbjudan.

Boklanseringen följs av ett seminarium kl 13.00–16.00:

Vad är det som driver eller hindrar förändringar av skogsbruket?

Skogsbruket behöver förändras hörs det ofta i skogsdebatten. Skogsbruket behöver göra större klimatnytta och det behöver klimatanpassas. Skogsskötseln behöver varieras och naturhänsynen behöver utvecklas. Landskapsperspektiv behöver genomsyra förvaltningen av skog och vatten. Future Forest presenterar tre tvärvetenskapliga projekt som utforskat både drivkrafter och hinder för förändring med utgångspunkt i samhällsaktuella frågeställningar.

För mer information och program se PDF-inbjudan

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…