Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Seminarium

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas? Mer information
Mer information

Mellan åren 1986 och 2001 diagnosticerades närmare 200 000 djur i Europa som smittade av prionsjukdomen BSE eller Galna kosjukan. Ursprunget var så kallat köttmjöl framställt av djurkadaver och slaktrester, som sedan användes till djurfoder, vilket sedan 2001 är helt förbjudet i EU.

Synen på epidemin tog en ny vändning när forskare 1996 visade att sjukdomen kunde överföras till människor genom konsumtion av smittade köttprodukter. Konsumentförtroendet i Europa nådde krisnivåer, och slakterierna ålades 2001 att masstesta friska djur inför slakt. Sverige klarade sig förhållandevis väl i krisen; var det tack vare gemensamma ansträngningar från näringen, myndigheter och konsumentorganisationer – eller började det redan 1985 då journalisten Erik Fichtelius undersökte vad hans katts burkmat verkligen innehöll? Avslöjandet och den följande kadaverdebatten ledde till en omfattande samhällsdebatt om bland annat etiskt försvarbar utfordring av kor och livsmedelssäkerhet vid landets slakterier.

Under seminariet ger de som var i händelsernas centrum sin syn på saken, bland andra Erik Fichtelius, journalist och författare, och dåvarande jordbruksminister Margareta Winberg som tillsammans med veterinärer, epidemiologer och slakterinäringen ger perspektiv från sina olika utgångspunkter.

Vi diskuterar också nuläget: Vad gäller kring sjukdomen idag? Är den helt utrotad eller kan det ske nya utbrott? Hur arbetar myndigheter och näringen idag med sjukdomskontroll.

Välkomna!

 


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…