Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Seminarium

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas? Mer information
Mer information

Mellan åren 1986 och 2001 diagnosticerades närmare 200 000 djur i Europa som smittade av prionsjukdomen BSE eller Galna kosjukan. Ursprunget var så kallat köttmjöl framställt av djurkadaver och slaktrester, som sedan användes till djurfoder, vilket sedan 2001 är helt förbjudet i EU.

Synen på epidemin tog en ny vändning när forskare 1996 visade att sjukdomen kunde överföras till människor genom konsumtion av smittade köttprodukter. Konsumentförtroendet i Europa nådde krisnivåer, och slakterierna ålades 2001 att masstesta friska djur inför slakt. Sverige klarade sig förhållandevis väl i krisen; var det tack vare gemensamma ansträngningar från näringen, myndigheter och konsumentorganisationer – eller började det redan 1985 då journalisten Erik Fichtelius undersökte vad hans katts burkmat verkligen innehöll? Avslöjandet och den följande kadaverdebatten ledde till en omfattande samhällsdebatt om bland annat etiskt försvarbar utfordring av kor och livsmedelssäkerhet vid landets slakterier.

Under seminariet ger de som var i händelsernas centrum sin syn på saken, bland andra Erik Fichtelius, journalist och författare, och dåvarande jordbruksminister Margareta Winberg som tillsammans med veterinärer, epidemiologer och slakterinäringen ger perspektiv från sina olika utgångspunkter.

Vi diskuterar också nuläget: Vad gäller kring sjukdomen idag? Är den helt utrotad eller kan det ske nya utbrott? Hur arbetar myndigheter och näringen idag med sjukdomskontroll.

Välkomna!

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…