Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Seminarium

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas? Mer information
Mer information

Mellan åren 1986 och 2001 diagnosticerades närmare 200 000 djur i Europa som smittade av prionsjukdomen BSE eller Galna kosjukan. Ursprunget var så kallat köttmjöl framställt av djurkadaver och slaktrester, som sedan användes till djurfoder, vilket sedan 2001 är helt förbjudet i EU.

Synen på epidemin tog en ny vändning när forskare 1996 visade att sjukdomen kunde överföras till människor genom konsumtion av smittade köttprodukter. Konsumentförtroendet i Europa nådde krisnivåer, och slakterierna ålades 2001 att masstesta friska djur inför slakt. Sverige klarade sig förhållandevis väl i krisen; var det tack vare gemensamma ansträngningar från näringen, myndigheter och konsumentorganisationer – eller började det redan 1985 då journalisten Erik Fichtelius undersökte vad hans katts burkmat verkligen innehöll? Avslöjandet och den följande kadaverdebatten ledde till en omfattande samhällsdebatt om bland annat etiskt försvarbar utfordring av kor och livsmedelssäkerhet vid landets slakterier.

Under seminariet ger de som var i händelsernas centrum sin syn på saken, bland andra Erik Fichtelius, journalist och författare, och dåvarande jordbruksminister Margareta Winberg som tillsammans med veterinärer, epidemiologer och slakterinäringen ger perspektiv från sina olika utgångspunkter.

Vi diskuterar också nuläget: Vad gäller kring sjukdomen idag? Är den helt utrotad eller kan det ske nya utbrott? Hur arbetar myndigheter och näringen idag med sjukdomskontroll.

Välkomna!

 


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…