Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

Seminarium

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas? Mer information
Mer information

Mellan åren 1986 och 2001 diagnosticerades närmare 200 000 djur i Europa som smittade av prionsjukdomen BSE eller Galna kosjukan. Ursprunget var så kallat köttmjöl framställt av djurkadaver och slaktrester, som sedan användes till djurfoder, vilket sedan 2001 är helt förbjudet i EU.

Synen på epidemin tog en ny vändning när forskare 1996 visade att sjukdomen kunde överföras till människor genom konsumtion av smittade köttprodukter. Konsumentförtroendet i Europa nådde krisnivåer, och slakterierna ålades 2001 att masstesta friska djur inför slakt. Sverige klarade sig förhållandevis väl i krisen; var det tack vare gemensamma ansträngningar från näringen, myndigheter och konsumentorganisationer – eller började det redan 1985 då journalisten Erik Fichtelius undersökte vad hans katts burkmat verkligen innehöll? Avslöjandet och den följande kadaverdebatten ledde till en omfattande samhällsdebatt om bland annat etiskt försvarbar utfordring av kor och livsmedelssäkerhet vid landets slakterier.

Under seminariet ger de som var i händelsernas centrum sin syn på saken, bland andra Erik Fichtelius, journalist och författare, och dåvarande jordbruksminister Margareta Winberg som tillsammans med veterinärer, epidemiologer och slakterinäringen ger perspektiv från sina olika utgångspunkter.

Vi diskuterar också nuläget: Vad gäller kring sjukdomen idag? Är den helt utrotad eller kan det ske nya utbrott? Hur arbetar myndigheter och näringen idag med sjukdomskontroll.

Välkomna!

 


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…