Gäss, hjortar och jordbruk – vad gör vi med viltskadorna för miljardbelopp?

Akademisammankomst

Endast särskilt inbjudna och akademiledamöter.


Gäss, hjortar och jordbruk – vad gör vi med viltskadorna för miljardbelopp? Mer information

En ny rapport från SLU visar att de skador som vildsvin orsakade jordbruket kostade motsvarande 1,1 miljarder kronor år 2015. Listan på vilt som påverkar jordbruket kan göras lång, men för de andra viltslagen finns ingen samlad nationell beräkning, men gäss, svanar, tranor, dovhjort, kronhjort, älg och rådjur ger upphov till stora skador varje år.

Många lantbrukare får viltskador i sina grödor, men hur stor påverkan viltet har beror på vilka grödor som odlas och var i landet man bor. Viltskadornas omfattning varierar stort mellan olika gårdar. Viltet går på alla grödor, men på de flesta gårdar tar man numera hänsyn till valet av gröda när man planerar växtföljden. Det är till exempel mycket svårt att odla ärtor och potatis i områden med stora vildsvinsbestånd. Under 2017 blev viltskadepåverkan på jordbruket än högre – den blöta väderleken gav en utdragen skördesäsong och därmed fick viltet möjlighet att söka sin föda på åkrarna under en längre period. Det bekräftas de många spontana rapporter som Jordbruksverket fått i samband med lantbrukarnas skördeprognoser.

Överläggningsämnet ska ge en bild av nuläget i fråga om viltskador i jordbruket och peka på sätt att lösa problemet. Framtidens viltförvaltning behöver ta större hänsyn till viltets effekter på jord- och skogsbruk och balansera det mot viltets sociala och miljömässiga värden.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

 

 


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…