Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

Webinar

Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden? Olika regelverk på EU-nivå, nationell nivå, inom branscher och i intresseorganisationer sätter gränser för viss ny teknik, till exempel gensaxen CRISPR/CAS9. Vilka risker finns med ny teknik och varför finns ett motstånd mot exempelvis gensaxen? Är regelverken till gagn eller hinder för att vi ska uppnå målen i EU:s och Sveriges livsmedelsstrategier?

 


Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem Mer information
Mer information

Världens livsmedelssystem måste stöpas om för att hantera nuvarande och kommande utmaningar. Forskning och innovation behövs – men vilka innovationer är tillåtna och vilka innovationer skulle kunna komma livsmedelssystemet tillgodo? Vilka begränsningar sätter regelverk och behöver de ändras för att vi ska skapa ett hållbart livsmedelssystem?

GMO-grödor är inte tillåtna inom EU idag och tekniken är heller inte tillåten inom det ekologiska jordbruket. Den Nobelprisbelönade gensaxen CRISPR/CAS9 har hittills hanterats som annan GMO-teknik, men kan och bör den särskiljas? I detta webbinarium diskuterar vi gensaxens för- och nackdelar och om den kan ge lösningar till några av utmaningarna inom livsmedelssystemet. Välkommen!


Webbinariet arrangeras av

SLU Future Food, forskning och samverkan för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelssystem – en tvärvetenskaplig satsning för att möta morgondagens utmaningar.

Växtnoden är ett projekt placerat hos KSLA – en aktiv kunskapsbank och ett dialogprojekt för beslutsfattare som snabbt vill hitta de fakta de söker när det gäller modern växtförädling på skogsträd, grödor och trädgårdsväxter.

 


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…