Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

Seminar/Webinar

To increase the understanding of contemporary global politics, it is important to have a geopolitical perspective. The geopolitical situation in Europe changed fundamentally when, on 24 February, 2022, Russia invaded Ukraine. Based on security and trade policy aspects, the effects on energy and climate policy, security of supply and the effects on Swedish agriculture and forestry sectors are discussed at this seminar.


Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries Mer information
Mer information

The framework for energy supply is global. The seminar begins with an overview of the geopolitical macro landscape and global developments. Energy supply, energy use and global economy are highlighted with an EU perspective on climate commitments, energy supply and security of supply. The overall picture also includes a security policy focus where the connection between energy and international relations and energy and conflicts, respectively, is highlighted.

The second part of the seminar highlights what this mean for Sweden and the forestry and agriculture sector? How does the global system affect Swedish energy system development? How can a Swedish strategy for the bioeconomy contribute and what lessons can we learn from Finland’s strategy for security of supply? Welcome!


Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort sett alla resurser lagts på att identifiera och bevara kulturminnen i skogen. Om det är rätt resursanvändning diskuteras vid detta seminarium.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan…

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men också där teori möter praktik. Årets KSLA-dag handlar om helhetsperspektiv och konstruktiv dialog. (För medlemmar i KSLA:s kommittéer, utskott och arbetsgrupper.)

Från stuprör till hängrännor – framgångsrik dialog inom KSLA

26/9: KSLA:s frågor återfinns i skärningspunkten mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men…

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland i juli, när fjällen blommar som vackrast. Kursen vänder sig till studenter och andra intresserade och ger en bred introduktion till den svenska fjällvärlden.

Enaforsholmskursen: Flora, fåglar och fjällvett – vandring i Jämtlandsfjällen

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland…