Paul-Alan-Cox.pdf


Global Outlook – Future Competition for Land and Water

Paul-Alan-Cox.pdf

Paul-Alan-Cox.pdf


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Paul-Alan-Cox.pdf KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Paul-Alan-Cox.pdf Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Future Food Systems

Paul-Alan-Cox.pdf Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Paul-Alan-Cox.pdf Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.