Glyfosat i framtida svensk växtodling

Akademisammankomst

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Glyfosat i framtida svensk växtodling

Glyfosat introducerades i svensk växtodling 1975 och har sedan dess varit ett värdefullt insatsmedel för kemisk ogräskontroll. Samtidigt klämtar varningsklockorna – ett flertal ogräs har utvecklat resistens mot detta viktiga växtskyddsmedel och glyfosat förekommer också i våra vattendrag.

Användning av växtskyddsmedel med glyfosat förutsätter att den aktiva substansen är godkänd inom EU. Ett EU-beslut från hösten 2017 tillåter oss att använda produkter med glyfosat fram till den 15 december 2022. Fram till dess måste svenskt jordbruk noggrant följa utvecklingen och analysera konsekvensen av olika scenarier.

Glyfosat är den verksamma aktiva substansen i bl.a. olika Roundup-produkter. Dessa totalbekämpande ogräsmedel används för att bemästra ogräsproblematiken i öppen växtodling och i anslutning till vallbrott. På senare tid har glyfosatinsatser blivit viktiga för att kontrollera ogräsförekomsten i system med reducerad eller plöjningsfri odling.

Svensk växtodling bedrivs generellt på bra odlingsjordar och med god tillgång till vatten, men internationellt sett på små arealer. Idag råder tämligen olika förhållningssätt till en fortsatt användning av glyfosat bland EU:s medlemsländer. Politiska värderingar och ställningstaganden utgör en allt starkare kraft. Sverige och övriga nordiska länder har faktiska odlingsförhållanden som i flera avseenden kan göra oss mer beroende av fortsatta glyfosatinsatser än övriga EU-länder.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…