Green infrastructure for ecological sustainability and human well-being

Extern arrangör

Green infrastructure for ecological sustainability and human well-being Mer information
Mer information

Green infrastructure for ecological sustainability and human well-being: knowledge production and learning across borders in the Baltic Sea Region

Är du intresserad av Grön infrastruktur, Ekosystemtjänster, Biodiversitet, Produktion och miljö, Det nationella Skogsprogrammet, Nationell strategi för skydd av skog, Miljökvalitetsmål, Långsiktigt livskraftiga stammar av arter, Långsiktigt hållbar markanvändning, Landsbygdsutveckling, Landskapsperspektiv, Vattenförvaltningsförordningen, Ramdirektivet för vatten, Mänskligt välbefinnande, Fysisk planering, Landskapsansatser som Biosfärområde eller Model Forest?

Ja, då är detta seminarium något för dig!

This seminar present results from FORMAS’ strong research project “Green infrastructures for ecological sustainability and human well-being: a network of forest, rural and urban landscapes as laboratories for integrative research” (2012–16), which is led by SLU and Stockholm University and carried out with 12 other international partner organisations and >40 researchers and practitioners.

To enhance collaborative learning towards functional green infrastructure in the Baltic Sea Region funding was also secured for stakeholder engagement from the Swedish Ministry of Environmental Affairs (2012–13), EU InterReg (2012–13) and the Swedish Institute (2014–16). The seminar is also the kick-off for communication of project results during 2017.

Green infrastructure is a strategically planned network of natural and semi-natural areas with other environmental features designed and managed to deliver a wide range of ecosystem services such as water purification, air quality, space for recreation and climate mitigation and adaptation. This network of green (land) and blue (water) spaces can improve environmental conditions and therefore citizens’ health and quality of life. It also supports a green economy, creates job opportunities and enhances biodiversity, see this link.

For more information and program, please read PDF-invitation above.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…