Green infrastructure for ecological sustainability and human well-being

Extern arrangör

Green infrastructure for ecological sustainability and human well-being Mer information
Mer information

Green infrastructure for ecological sustainability and human well-being: knowledge production and learning across borders in the Baltic Sea Region

Är du intresserad av Grön infrastruktur, Ekosystemtjänster, Biodiversitet, Produktion och miljö, Det nationella Skogsprogrammet, Nationell strategi för skydd av skog, Miljökvalitetsmål, Långsiktigt livskraftiga stammar av arter, Långsiktigt hållbar markanvändning, Landsbygdsutveckling, Landskapsperspektiv, Vattenförvaltningsförordningen, Ramdirektivet för vatten, Mänskligt välbefinnande, Fysisk planering, Landskapsansatser som Biosfärområde eller Model Forest?

Ja, då är detta seminarium något för dig!

This seminar present results from FORMAS’ strong research project “Green infrastructures for ecological sustainability and human well-being: a network of forest, rural and urban landscapes as laboratories for integrative research” (2012–16), which is led by SLU and Stockholm University and carried out with 12 other international partner organisations and >40 researchers and practitioners.

To enhance collaborative learning towards functional green infrastructure in the Baltic Sea Region funding was also secured for stakeholder engagement from the Swedish Ministry of Environmental Affairs (2012–13), EU InterReg (2012–13) and the Swedish Institute (2014–16). The seminar is also the kick-off for communication of project results during 2017.

Green infrastructure is a strategically planned network of natural and semi-natural areas with other environmental features designed and managed to deliver a wide range of ecosystem services such as water purification, air quality, space for recreation and climate mitigation and adaptation. This network of green (land) and blue (water) spaces can improve environmental conditions and therefore citizens’ health and quality of life. It also supports a green economy, creates job opportunities and enhances biodiversity, see this link.

For more information and program, please read PDF-invitation above.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…