Grön ekonomi – med fokus på ekosystem och biologisk mångfald

Akademisammankomst

Grön ekonomi – med fokus på ekosystem och biologisk mångfald Mer information
Mer information

Överläggningsämne vid akademiens sammankomst för ledamöter och särskilt inbjudna gäster.

Se konferensen på film här!

Konceptet ”den gröna ekonomin” har varit på mångas läppar sedan decennier. Detta till trots har utarmningen av många viktiga ekosystem fortsatt. Samtidigt fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. I samband med förberedelserna inför Rio+20, den FN-konferens om uthållig utveckling som kommer att hållas 20 år efter den första Riokonferensen och 40 år efter den första globala miljökonferensen i Stockholm, görs seriösa försök att lyfta frågan om en ”grön ekonomi”.

UNEP, the United Nations Environment Programme, som bildades efter Stockholmskonferensen, har nyligen presenterat en bred rapport i ämnet. Sak samma gäller för OECD. Den brasilianska regeringen arbetar för att den gröna ekonomin ska bli ett huvudtema i Rio.

En av de mest centrala frågorna inom ramen för en grön ekonomi gäller värderingen av ekosystemens tjänster och den biologiska mångfalden. Här uppvisar dagens regelverk i ekonomin stora brister. UNEP har arbetat med frågan sedan flera år inom ramen för ett projekt kallat TEEB, vilket står för ”The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity”. TEEB har presenterat ett antal rapporter och förväntningarna är stora på hur de förslag som lagts ska kunna implementeras.

Vid Akademisammankomsten kommer Mr. Benjamin Simmons, en ledande företrädare för UNEP, att presentera arbetet inom TEEB och dess olika förslag. Det blir en unik möjlighet för Akademiens ledamöter och andra intresserade att lära känna TEEB och reflektera över hur projektets olika förslag kan implementeras i ett svenskt perspektiv.

Observera att ett av föredragen hålls på engelska utan översättning. Diskussion och inledning hålls dock på svenska.

Moderator: Annika Åhnberg
 

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…