Grön ekonomi – med fokus på ekosystem och biologisk mångfald

Akademisammankomst

Grön ekonomi – med fokus på ekosystem och biologisk mångfald Mer information
Mer information

Överläggningsämne vid akademiens sammankomst för ledamöter och särskilt inbjudna gäster.

Se konferensen på film här!

Konceptet ”den gröna ekonomin” har varit på mångas läppar sedan decennier. Detta till trots har utarmningen av många viktiga ekosystem fortsatt. Samtidigt fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. I samband med förberedelserna inför Rio+20, den FN-konferens om uthållig utveckling som kommer att hållas 20 år efter den första Riokonferensen och 40 år efter den första globala miljökonferensen i Stockholm, görs seriösa försök att lyfta frågan om en ”grön ekonomi”.

UNEP, the United Nations Environment Programme, som bildades efter Stockholmskonferensen, har nyligen presenterat en bred rapport i ämnet. Sak samma gäller för OECD. Den brasilianska regeringen arbetar för att den gröna ekonomin ska bli ett huvudtema i Rio.

En av de mest centrala frågorna inom ramen för en grön ekonomi gäller värderingen av ekosystemens tjänster och den biologiska mångfalden. Här uppvisar dagens regelverk i ekonomin stora brister. UNEP har arbetat med frågan sedan flera år inom ramen för ett projekt kallat TEEB, vilket står för ”The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity”. TEEB har presenterat ett antal rapporter och förväntningarna är stora på hur de förslag som lagts ska kunna implementeras.

Vid Akademisammankomsten kommer Mr. Benjamin Simmons, en ledande företrädare för UNEP, att presentera arbetet inom TEEB och dess olika förslag. Det blir en unik möjlighet för Akademiens ledamöter och andra intresserade att lära känna TEEB och reflektera över hur projektets olika förslag kan implementeras i ett svenskt perspektiv.

Observera att ett av föredragen hålls på engelska utan översättning. Diskussion och inledning hålls dock på svenska.

Moderator: Annika Åhnberg
 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…