Grön hälsa – välbefinnande i samspel med skog och trädgård

Akademisammankomst

Endast för KSLA:s ledamöter.

Vårens avslutande akademisammankomst hålls som ett webbinarium via StarLeaf – länk till sändningen kommer att läggas ut och instruktioner skickas ut till er som anmält er till sammankomsten.


Grön hälsa – välbefinnande i samspel med skog och trädgård Mer information
Mer information

Forskarna Ann Dolling och Patrik Grahn talar om de gröna näringarnas betydelse för hälsan – välbefinnande i samspel med skog och trädgård.

Ann Dolling är universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå, och forskar tvärdisciplinärt inom skogsekologi, miljöpsykologi och medicin om samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa samt hur olika intressen i skogen kan samplaneras.

Patrik Grahn är professor vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU Alnarp. Han forskar sedan mitten av 1980-talet inom det för SLU strategiska området ”Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och välbefinnande”.

Sammankomsten inleds med en kort formell del.

Välkommen till en inspirerande akademisammankomst med våren, naturen och hälsan i fokus! 

 


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…