Grön hälsa – välbefinnande i samspel med skog och trädgård

Akademisammankomst

Endast för KSLA:s ledamöter.

Vårens avslutande akademisammankomst hålls som ett webbinarium via StarLeaf – länk till sändningen kommer att läggas ut och instruktioner skickas ut till er som anmält er till sammankomsten.


Grön hälsa – välbefinnande i samspel med skog och trädgård Mer information
Mer information

Forskarna Ann Dolling och Patrik Grahn talar om de gröna näringarnas betydelse för hälsan – välbefinnande i samspel med skog och trädgård.

Ann Dolling är universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå, och forskar tvärdisciplinärt inom skogsekologi, miljöpsykologi och medicin om samspelet mellan skogsmiljöer och människors hälsa samt hur olika intressen i skogen kan samplaneras.

Patrik Grahn är professor vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU Alnarp. Han forskar sedan mitten av 1980-talet inom det för SLU strategiska området ”Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och välbefinnande”.

Sammankomsten inleds med en kort formell del.

Välkommen till en inspirerande akademisammankomst med våren, naturen och hälsan i fokus!