Grön integration på landsbygden.

Seminarium

Grön integration på landsbygden. Mer information
Mer information

Landbygden behöver utlandsfödda. Med hjälp av denna grupp kan man vända den negativa befolkningstrenden i avfolkningsbygder. Detta visas i Arbetsförmedlingens rapport ”Generationsväxlingar och regionernas befolkning” där kan man läsa att det är mycket viktigt ” att med olika medel förmå invandrarna att bosätta sig även i glesbygdskommuner och andra mindre orter i landet.” För att uppnå detta måste många hinder undanröjas vilket kräver samarbete mellan myndigheter, företag, föreningar och enskilda.

Därför inbjuder Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Landsbygdsnätverket till ett seminarium vars syfte är att öka kunskapen om utrikesföddas möjligheter på landsbygden, samt att visa goda exempel och därmed inspirera landsbygdsnätverkets organisationer och myndigheter, etniska föreningar, företagare m.fl. till ett utökat engagemang.

Sverige är ett brokigt invandrarland. Vår befolkning har rötter i över 200 länder. De flesta av de 1,9 miljoner människor med utländsk bakgrund som bor i Sverige, finns i städerna. Många av dem är, och skulle i ännu högre utsträckning kunna vara, en resurs för landsbygden och dess näringsliv – inte minst med tanke på att det ofta är lättare att bli integrerad på landsbygden än i storstaden.

Landsbygden står inför stora generationsväxlingar samtidigt som integrationspolitiken genomgår stora förändringar. Landsbygden och dess företagare kan tillföra ny energi och nytänkande i integrationsarbetet.

Landsbygdsnätverkets temagrupp ”Integration” vill medverka till en ökad mångfald på landsbygden vilket berör näringslivsutveckling, arbetsmarknads- och jordbruksfrågor.

Seminariet kommer att följas upp med ett rundabordssamtal med beslutsfattare. Dina synpunkter och förslag kommer att utgöra grunden i samtalet om vad landsbygden har att erbjuda.

Kom och bidra med ditt engagemang och dina erfarenheter!

Välkommen!


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…