Habitatbanker – utmaningar och möjligheter

Rundabordsmöte

Habitatbanker – utmaningar och möjligheter Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna!

Habitatbanker – utmaningar och möjligheter

Ekologisk kompensation blir allt vanligare i tillståndsprocesser i Sverige. Idag utförs all ekologisk kompensation som direktkompensation, d v s utformas från fall till fall av varje enskild verksamhetsutövare.

Om man blickar ut i världen ser det annorlunda ut. Där har olika habitatbankssystem växt fram i takt med att tillämpningen av ekologisk kompensation har ökat. Habitatbanker kan vara ett effektivt sätt att kompensera för negativ påverkan på biologisk mångfald. Nya affärsmöjligheter kan också växa fram för de aktörer som tillsammans verkar på en marknad för ekologisk kompensation.

Hur skulle ett sådant system kunna se ut i Sverige? Vilka är möjligheterna och vilka är utmaningarna? Med stöd av Vinnova har Sveaskog, Enetjärn Natur och Boliden analyserat förutsättningar, drivkrafter och intresse för att en reglerad kompensationsmarknad ska utvecklas i Sverige.

I samarbete med KSLA:s Ekosystemtjänstkommitté bjuder projektparterna in till ett rundabordssamtal för att diskutera projektets resultat med aktörer som har kunskap om och intresse av ekologisk kompensation. Inför mötet kommer ett arbetsmaterial skickas ut som grund för samtalet.

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…