Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktion

Akademisammankomst

Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktion Mer information
Mer information
Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktionen – ett möte med spaning in i framtiden

Målet med hållbar intensifiering är att öka den livsmedelsproduktion som sker på befintlig jordbruksmark och samtidigt minimera belastningen på miljön.

Globalt sett är vi på väg mot 9 miljarder invånare år 2050. Hållbar intensifiering är ett sätt att möta de utmaningar som ökad efterfrågan på livsmedel från en växande global befolkning ger i en värld där mark, vatten, energi och andra insatsvaror är en bristvara och ibland används på ett ohållbart sätt.

Alla insatser som görs för att ”intensifiera” livsmedelsproduktionen måste motsvaras av ett samlat fokus på att göra det hållbart. Om vi inte gör det är risken att vi undergräver vår förmåga att fortsätta producera mat i framtiden.

Frågan är hur vi i Sverige kan omsätta begreppet hållbar intensifiering till våra förhållanden. Vad finns det för möjligheter till produktionsökningar?

Inom växtodlingen handlar det om skördarnas storlek, odlingssäkerhet, möjlighet att odla fler grödor per år och odlingssystem.

I mjölk- och grisproduktionen är frågeställningarna lika många och i alla system måste det till ny teknik, nya innovationer och ett brett stöd av forskning och rådgivning.

Hur ser möjligheterna ut för integration mellan animalieproduktionen och växtodlingen, vilka kretslopp är möjliga, och vad kan bioenergin spela för roll?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.