Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktion

Akademisammankomst

Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktion Mer information
Mer information
Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktionen – ett möte med spaning in i framtiden

Målet med hållbar intensifiering är att öka den livsmedelsproduktion som sker på befintlig jordbruksmark och samtidigt minimera belastningen på miljön.

Globalt sett är vi på väg mot 9 miljarder invånare år 2050. Hållbar intensifiering är ett sätt att möta de utmaningar som ökad efterfrågan på livsmedel från en växande global befolkning ger i en värld där mark, vatten, energi och andra insatsvaror är en bristvara och ibland används på ett ohållbart sätt.

Alla insatser som görs för att ”intensifiera” livsmedelsproduktionen måste motsvaras av ett samlat fokus på att göra det hållbart. Om vi inte gör det är risken att vi undergräver vår förmåga att fortsätta producera mat i framtiden.

Frågan är hur vi i Sverige kan omsätta begreppet hållbar intensifiering till våra förhållanden. Vad finns det för möjligheter till produktionsökningar?

Inom växtodlingen handlar det om skördarnas storlek, odlingssäkerhet, möjlighet att odla fler grödor per år och odlingssystem.

I mjölk- och grisproduktionen är frågeställningarna lika många och i alla system måste det till ny teknik, nya innovationer och ett brett stöd av forskning och rådgivning.

Hur ser möjligheterna ut för integration mellan animalieproduktionen och växtodlingen, vilka kretslopp är möjliga, och vad kan bioenergin spela för roll?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…