Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktion

Akademisammankomst

Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktion Mer information
Mer information
Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktionen – ett möte med spaning in i framtiden

Målet med hållbar intensifiering är att öka den livsmedelsproduktion som sker på befintlig jordbruksmark och samtidigt minimera belastningen på miljön.

Globalt sett är vi på väg mot 9 miljarder invånare år 2050. Hållbar intensifiering är ett sätt att möta de utmaningar som ökad efterfrågan på livsmedel från en växande global befolkning ger i en värld där mark, vatten, energi och andra insatsvaror är en bristvara och ibland används på ett ohållbart sätt.

Alla insatser som görs för att ”intensifiera” livsmedelsproduktionen måste motsvaras av ett samlat fokus på att göra det hållbart. Om vi inte gör det är risken att vi undergräver vår förmåga att fortsätta producera mat i framtiden.

Frågan är hur vi i Sverige kan omsätta begreppet hållbar intensifiering till våra förhållanden. Vad finns det för möjligheter till produktionsökningar?

Inom växtodlingen handlar det om skördarnas storlek, odlingssäkerhet, möjlighet att odla fler grödor per år och odlingssystem.

I mjölk- och grisproduktionen är frågeställningarna lika många och i alla system måste det till ny teknik, nya innovationer och ett brett stöd av forskning och rådgivning.

Hur ser möjligheterna ut för integration mellan animalieproduktionen och växtodlingen, vilka kretslopp är möjliga, och vad kan bioenergin spela för roll?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…