Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel

Rundabordsmöte

Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel Mer information
Mer information

Rundabordssamtal för särskilt inbjudna

Mot bakgrund av den omfattande kunskap och insikt kring vilka hinder och möjligheter som finns för en hållbar svensk konsumtion och som både konsument och handeln står inför, vill kommittén ta del av olika kompetenser i denna fråga. Som en fortsättning på frukostseminariet bjuder den in utvalda aktörer till detta rundabordssamtal.

Den nystartade treåriga Kommittén för hållbar svensk matproduktion och
-konsumtion (Hållbar Mat) startar sitt arbete med ett frukostseminarium med temat hållbarhet för att utifrån ett handels- och konsumentperspektiv skapa en bild av hinder och möjligheter. Lärdomarna kommer utgöra inspel för kommitténs treåriga arbete med uppdraget att främja en hållbar svensk konsumtion och produktion av livsmedel.

Kommitténs mål är att:​

  • Bidra till uppfyllandet av nationella livsmedelsstrategins vision.
  • Identifiera framgångsfaktorer, hinder och målkonflikter.  ​
  • Skapa underlag för aktörer i livsmedelssystemet från producent till konsument.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…