Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel

Rundabordsmöte

Hållbar mat – utmaningar för konsument och handel Mer information
Mer information

Rundabordssamtal för särskilt inbjudna

Mot bakgrund av den omfattande kunskap och insikt kring vilka hinder och möjligheter som finns för en hållbar svensk konsumtion och som både konsument och handeln står inför, vill kommittén ta del av olika kompetenser i denna fråga. Som en fortsättning på frukostseminariet bjuder den in utvalda aktörer till detta rundabordssamtal.

Den nystartade treåriga Kommittén för hållbar svensk matproduktion och
-konsumtion (Hållbar Mat) startar sitt arbete med ett frukostseminarium med temat hållbarhet för att utifrån ett handels- och konsumentperspektiv skapa en bild av hinder och möjligheter. Lärdomarna kommer utgöra inspel för kommitténs treåriga arbete med uppdraget att främja en hållbar svensk konsumtion och produktion av livsmedel.

Kommitténs mål är att:​

  • Bidra till uppfyllandet av nationella livsmedelsstrategins vision.
  • Identifiera framgångsfaktorer, hinder och målkonflikter.  ​
  • Skapa underlag för aktörer i livsmedelssystemet från producent till konsument.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…