Hållbar utveckling för de areella näringarna.

Rundabordsmöte

Hållbar utveckling för de areella näringarna. Mer information
Mer information

Kommittén för hållbar utveckling välkomnar akademiens ledamöter till ett seminarium kring temat ”Hållbar utveckling för de areella näringarna”.

Seminariet hålls som ett rundabordssamtal. Syftet är att vidga kommitténs inledande diskussioner kring sin kommande verksamhet och inhämta akademiledamöternas synpunkter på vilka frågor som bör tas upp under verksamhetsperioden. Kommittén för hållbar utveckling har inrättats av akademiens kollegium för perioden 2010 – 2012 med uppdrag att:

”verka för en hållbar utveckling inom de areella näringarna med särskild uppmärksamhet på miljö- och naturresursaspekter samt bidra till att näringarnas hållbarhet uppmärksammas och främjas i samhället”.

Kommittén

  • bevakar forskning, utbildning och utveckling samt internationella överenskommelser,
  • lämnar förslag till akademien rörande ställningstagande, forskning och andra åtgärder,
  • presenterar och diskuterar hur internationellt samarbete – inklusive biståndssamarbete – inom området kan stärkas.

Akademins ledamöter hälsas varmt välkomna att delta i den inledande diskussionen om hur denna vida verksamhetsram skall konkretiseras för perioden. Ytterligare information om Kommittén för hållbar utveckling finns på akademiens hemsida.


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…