Hållbar utveckling för de areella näringarna.

Rundabordsmöte

Hållbar utveckling för de areella näringarna. Mer information
Mer information

Kommittén för hållbar utveckling välkomnar akademiens ledamöter till ett seminarium kring temat ”Hållbar utveckling för de areella näringarna”.

Seminariet hålls som ett rundabordssamtal. Syftet är att vidga kommitténs inledande diskussioner kring sin kommande verksamhet och inhämta akademiledamöternas synpunkter på vilka frågor som bör tas upp under verksamhetsperioden. Kommittén för hållbar utveckling har inrättats av akademiens kollegium för perioden 2010 – 2012 med uppdrag att:

”verka för en hållbar utveckling inom de areella näringarna med särskild uppmärksamhet på miljö- och naturresursaspekter samt bidra till att näringarnas hållbarhet uppmärksammas och främjas i samhället”.

Kommittén

  • bevakar forskning, utbildning och utveckling samt internationella överenskommelser,
  • lämnar förslag till akademien rörande ställningstagande, forskning och andra åtgärder,
  • presenterar och diskuterar hur internationellt samarbete – inklusive biståndssamarbete – inom området kan stärkas.

Akademins ledamöter hälsas varmt välkomna att delta i den inledande diskussionen om hur denna vida verksamhetsram skall konkretiseras för perioden. Ytterligare information om Kommittén för hållbar utveckling finns på akademiens hemsida.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…