Hållbar utveckling för de areella näringarna.

Rundabordsmöte

Hållbar utveckling för de areella näringarna. Mer information
Mer information

Kommittén för hållbar utveckling välkomnar akademiens ledamöter till ett seminarium kring temat ”Hållbar utveckling för de areella näringarna”.

Seminariet hålls som ett rundabordssamtal. Syftet är att vidga kommitténs inledande diskussioner kring sin kommande verksamhet och inhämta akademiledamöternas synpunkter på vilka frågor som bör tas upp under verksamhetsperioden. Kommittén för hållbar utveckling har inrättats av akademiens kollegium för perioden 2010 – 2012 med uppdrag att:

”verka för en hållbar utveckling inom de areella näringarna med särskild uppmärksamhet på miljö- och naturresursaspekter samt bidra till att näringarnas hållbarhet uppmärksammas och främjas i samhället”.

Kommittén

  • bevakar forskning, utbildning och utveckling samt internationella överenskommelser,
  • lämnar förslag till akademien rörande ställningstagande, forskning och andra åtgärder,
  • presenterar och diskuterar hur internationellt samarbete – inklusive biståndssamarbete – inom området kan stärkas.

Akademins ledamöter hälsas varmt välkomna att delta i den inledande diskussionen om hur denna vida verksamhetsram skall konkretiseras för perioden. Ytterligare information om Kommittén för hållbar utveckling finns på akademiens hemsida.


EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor diskuteras vid webbinariet.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…