Hållbara affärsmodeller för svensk mat

Rundabordsmöte

Vad uppskattas kostnaden bli för en grön omställning, vad innebär detta för primärproducenten och hur kommer för matpriset för konsument att påverkas? Nya affärsmodeller ses som en del av lösningen, men hur ser dessa ut? Detta rundabordssamtal belyser ett antal svåra frågeställningar och inbjuder till dialog kring möjliga lösningar.

Endast för särskilt inbjudna.

 


Hållbara affärsmodeller för svensk mat Mer information
Mer information

För att kunna ställa om till en hållbar matproduktion behöver vi förstå hur dagens klimatavtryck fördelar sig över hela livsmedelskedjan. Vi behöver också insikt om hur svensk produktion står sig i jämförelse med mat som produceras i andra länder och vilka kostnader som väntas uppstå och var.

Rundabordssamtal på temat ’hållbara affärsmodeller för svensk mat’ arrangeras av KSLA:s kommitté för Hållbar matproduktion och -konsumtion och riktar sig till särskilt inbjudna som en förberedelse inför ett kommande seminarium.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…