Hållbara affärsmodeller för svensk mat

Rundabordsmöte

Vad uppskattas kostnaden bli för en grön omställning, vad innebär detta för primärproducenten och hur kommer för matpriset för konsument att påverkas? Nya affärsmodeller ses som en del av lösningen, men hur ser dessa ut? Detta rundabordssamtal belyser ett antal svåra frågeställningar och inbjuder till dialog kring möjliga lösningar.

Endast för särskilt inbjudna.

 


Hållbara affärsmodeller för svensk mat Mer information
Mer information

För att kunna ställa om till en hållbar matproduktion behöver vi förstå hur dagens klimatavtryck fördelar sig över hela livsmedelskedjan. Vi behöver också insikt om hur svensk produktion står sig i jämförelse med mat som produceras i andra länder och vilka kostnader som väntas uppstå och var.

Rundabordssamtal på temat ’hållbara affärsmodeller för svensk mat’ arrangeras av KSLA:s kommitté för Hållbar matproduktion och -konsumtion och riktar sig till särskilt inbjudna som en förberedelse inför ett kommande seminarium.