Hållbara affärsmodeller för svensk mat

Rundabordsmöte

Vad uppskattas kostnaden bli för en grön omställning, vad innebär detta för primärproducenten och hur kommer för matpriset för konsument att påverkas? Nya affärsmodeller ses som en del av lösningen, men hur ser dessa ut? Detta rundabordssamtal belyser ett antal svåra frågeställningar och inbjuder till dialog kring möjliga lösningar.

Endast för särskilt inbjudna.

 


Hållbara affärsmodeller för svensk mat Mer information
Mer information

För att kunna ställa om till en hållbar matproduktion behöver vi förstå hur dagens klimatavtryck fördelar sig över hela livsmedelskedjan. Vi behöver också insikt om hur svensk produktion står sig i jämförelse med mat som produceras i andra länder och vilka kostnader som väntas uppstå och var.

Rundabordssamtal på temat ’hållbara affärsmodeller för svensk mat’ arrangeras av KSLA:s kommitté för Hållbar matproduktion och -konsumtion och riktar sig till särskilt inbjudna som en förberedelse inför ett kommande seminarium.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…