Hållbara skärgårdsföretag på naturens villkor

Caseutmaning

Hur kan vi skapa långsiktigt levande skärgårdsföretag i harmoni med naturens förutsättningar? Vilka resurser och möjligheter erbjuder Östersjön för lokala, hållbara näringar? I KSLA:s caseutmaning 2022 ska du tillsammans med andra unga utveckla en hållbar affärsidé för skärgårdsmiljö.


Hållbara skärgårdsföretag på naturens villkor Mer information
Mer information

KSLA:s caseutmaning 2022 inleds i Stockholm men fortsätter på plats i skärgården. Under en helg ska du som deltagare arbeta med att utveckla en hållbar affärsidé för skärgårdsmiljö. Du kommer att ingå i en grupp bestående av andra unga intresserade personer och arbeta fram ett projekt i en open-space-process. Förslaget kokas ned till en pitch som presenteras för en kommitté av skärgårdsbor.

Som deltagare får du vara med i ett spännande och inspirerande projekt där innovativt och lösningsorienterat tänkande sätts på sin spets. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät och bygga värdefulla relationer för framtiden. Belöningen för intensivt arbete under en helg är tankeväckande föreläsningar och möten, kost och logi på vackra Idöborg och professionell coachning i hur man pitchar sitt bidrag.

Vi tänker oss att du som blir antagen till årets Caseutmaning antingen jobbar praktiskt eller är i slutet av en utbildning eller relativt nyutbildad. Du är förmodligen 35 år eller yngre. Urvalet sker med ledning av uppgifterna i anmälningsformuläret. Du får besked om plats senast 7 april. Välkommen med din intresseanmälan!

Caseutmaning 2022

Vi samlas fredag 6 maj kl 11.30 för lunch på KSLA. Därefter gemensam buss- och båtresa till Idöborg. Vi är tillbaka i Stockholm söndag 8 maj omkring kl 16. Du får fri kost och logi under helgen och viss ersättning för resekostnader tur och retur till Stockholm.

Mer om Caseutmaningarna

KSLA:s ungdomsutskott står bakom de årliga Caseutmaningarna. Deltagarna är unga personer, i slutet av utbildning, nyutbildade eller unga arbetande. De sätts samman i grupper som på begränsad tid ska ta fram ett förslag på lösning till caset. Varje grupp ska bestå av personer vars kunskaper varierar och kompletterar varandra. Till sin hjälp har grupperna resurspersoner, ledamöter i KSLA. Gruppernas caselösningar bedöms av en jury.

Lite om tidigare Caseutmaningar.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…