Hållbara skärgårdsföretag på naturens villkor

Caseutmaning

Hur kan vi skapa långsiktigt levande skärgårdsföretag i harmoni med naturens förutsättningar? Vilka resurser och möjligheter erbjuder Östersjön för lokala, hållbara näringar? I KSLA:s caseutmaning 2022 ska du tillsammans med andra unga utveckla en hållbar affärsidé för skärgårdsmiljö.


Hållbara skärgårdsföretag på naturens villkor Mer information
Mer information

KSLA:s caseutmaning 2022 inleds i Stockholm men fortsätter på plats i skärgården. Under en helg ska du som deltagare arbeta med att utveckla en hållbar affärsidé för skärgårdsmiljö. Du kommer att ingå i en grupp bestående av andra unga intresserade personer och arbeta fram ett projekt i en open-space-process. Förslaget kokas ned till en pitch som presenteras för en kommitté av skärgårdsbor.

Som deltagare får du vara med i ett spännande och inspirerande projekt där innovativt och lösningsorienterat tänkande sätts på sin spets. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät och bygga värdefulla relationer för framtiden. Belöningen för intensivt arbete under en helg är tankeväckande föreläsningar och möten, kost och logi på vackra Idöborg och professionell coachning i hur man pitchar sitt bidrag.

Vi tänker oss att du som blir antagen till årets Caseutmaning antingen jobbar praktiskt eller är i slutet av en utbildning eller relativt nyutbildad. Du är förmodligen 35 år eller yngre. Urvalet sker med ledning av uppgifterna i anmälningsformuläret. Du får besked om plats senast 7 april. Välkommen med din intresseanmälan!

Caseutmaning 2022

Vi samlas fredag 6 maj kl 11.30 för lunch på KSLA. Därefter gemensam buss- och båtresa till Idöborg. Vi är tillbaka i Stockholm söndag 8 maj omkring kl 16. Du får fri kost och logi under helgen och viss ersättning för resekostnader tur och retur till Stockholm.

Mer om Caseutmaningarna

KSLA:s ungdomsutskott står bakom de årliga Caseutmaningarna. Deltagarna är unga personer, i slutet av utbildning, nyutbildade eller unga arbetande. De sätts samman i grupper som på begränsad tid ska ta fram ett förslag på lösning till caset. Varje grupp ska bestå av personer vars kunskaper varierar och kompletterar varandra. Till sin hjälp har grupperna resurspersoner, ledamöter i KSLA. Gruppernas caselösningar bedöms av en jury.

Lite om tidigare Caseutmaningar.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…