Hållbart jordbruk – vad innebär det idag och i framtiden?

Seminarium

Hållbart jordbruk – vad innebär det idag och i framtiden? Mer information
Mer information

Hållbart jordbruk – vad innebär det idag och i framtiden?

Konventionellt jordbruk producerar allt mer. Men det klarar inte viktiga hållbarhetsmål. Alternativa metoder når de miljö- och socioekonomiska målen bättre. Men ingen av metoderna klarar ensamma livsmedelsförsörjningen för jordens växande befolkning och ett hållbart ekosystem. Hur kan modern bioteknik bidra till utvecklingen?

Hur ser den önskvärda blandningen av olika produktionsmetoder ut? Den internationellt erkände forskaren professor John Reganold, Washington State University, ger svaret sett ur ett internationellt perspektiv när han talar om Organic compared to conventional agriculture in the twenty-first century. Hans slutsats efter en omfattande genomgång av forskningen är att det krävs en blandning av organiskt och andra innovativa jordbrukssystem för att på ett hållbart sätt klara livsmedelsförsörjningen för jordens växande befolkning.

Växtförädling möjliggör idag nya grödor med högre avkastning, bättre kvalitet och större motståndskraft mot sjukdomar och skadeinsekter. Hur kan modern bioteknik bidra till utvecklingen? Vilken roll kan den spela i ett hållbart jordbruk? Professor Stefan Jansson, Umeå universitet, ger några av svaren utifrån aktuell forskning.

Hur hållbart är svenskt jordbruk idag? Och var kan vi vara år 2030? Professor Lars Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet, sammanfattar dagsläge och framtidsscenarier.

Ekomjölkskooperativet Sju gårdar i Uppland är ett aktuellt exempel på ekologiskt jordbruk med närproducerad mjölk. En av initiativtagarna Elisabeth Gauffin, som tidigare var vice ordförande i LRF, ger bakgrunden till företagets framgångar och hur de löst olika hållbarhetsutmaningar.

Seminariet är kostnadsfritt, efterföljande middag kostar 400 kr.

Seminariet hålls på engelska.

Webbsändning via denna länk


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…