Hållbart jordbruk – vad innebär det idag och i framtiden?

Seminarium

Hållbart jordbruk – vad innebär det idag och i framtiden? Mer information
Mer information

Hållbart jordbruk – vad innebär det idag och i framtiden?

Konventionellt jordbruk producerar allt mer. Men det klarar inte viktiga hållbarhetsmål. Alternativa metoder når de miljö- och socioekonomiska målen bättre. Men ingen av metoderna klarar ensamma livsmedelsförsörjningen för jordens växande befolkning och ett hållbart ekosystem. Hur kan modern bioteknik bidra till utvecklingen?

Hur ser den önskvärda blandningen av olika produktionsmetoder ut? Den internationellt erkände forskaren professor John Reganold, Washington State University, ger svaret sett ur ett internationellt perspektiv när han talar om Organic compared to conventional agriculture in the twenty-first century. Hans slutsats efter en omfattande genomgång av forskningen är att det krävs en blandning av organiskt och andra innovativa jordbrukssystem för att på ett hållbart sätt klara livsmedelsförsörjningen för jordens växande befolkning.

Växtförädling möjliggör idag nya grödor med högre avkastning, bättre kvalitet och större motståndskraft mot sjukdomar och skadeinsekter. Hur kan modern bioteknik bidra till utvecklingen? Vilken roll kan den spela i ett hållbart jordbruk? Professor Stefan Jansson, Umeå universitet, ger några av svaren utifrån aktuell forskning.

Hur hållbart är svenskt jordbruk idag? Och var kan vi vara år 2030? Professor Lars Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet, sammanfattar dagsläge och framtidsscenarier.

Ekomjölkskooperativet Sju gårdar i Uppland är ett aktuellt exempel på ekologiskt jordbruk med närproducerad mjölk. En av initiativtagarna Elisabeth Gauffin, som tidigare var vice ordförande i LRF, ger bakgrunden till företagets framgångar och hur de löst olika hållbarhetsutmaningar.

Seminariet är kostnadsfritt, efterföljande middag kostar 400 kr.

Seminariet hålls på engelska.

Webbsändning via denna länk


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…