Har EHEC-bakterien kommit för att stanna?

Konferens

Har EHEC-bakterien kommit för att stanna?

Se konferensen på film här!

Lyssna på ljudinspelningen (mp3)

Förkortningen EHEC (enterohemorragiska Escherichia coli) betecknar både en bakterie och den sjukdom den orsakar hos människor. När bakterien isolerats från livsmedel eller djur, men inte gett upphov till sjukdom hos oss människor kallas den VTEC (verotoxinproducerande E. coli).

Utomlands kallas bakterien stundtals STEC (shigatoxinproducerande E. coli.)

Den nedåtgående trenden för inhemska EHEC-fall som vi noterat några år bröts 2010 i och med att både antalet inhemskt smittade och de utlandssmittade fallen ökade. Sommarens stora EHEC-utbrott som hade sitt ursprung i Tyskland och orsakades av groddar, har väl inte gått någon förbi.

Tamboskap har utpekats som den huvudsakliga smittkällan, men uppvisar inga sjukdoms-symptom. Människorna smittas genom direkt djurkontakt, via livsmedel, vid vistelse i beteshagar och i badvatten som förorenats av avföring, men även person-till-person smitta förekommer. Vad kan vi som allmänhet göra för att skydda oss? Vilka handlingsplaner har myndigheterna? Detta är några frågor som kommer att belysas under konferensen.

Konferensen hålls på en populärvetenskaplig nivå och belyser den aktuella EHEC-situationen i Sverige och utomlands. Konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om EHEC.

Program

Moderator: Marie-Louise Danielsson-Tham 

10.00     Registrering och kaffe

 10.30     Välkommen
                 Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA

 10.45     Vad är VTEC/EHEC? 
                  Marie-Louise Danielsson-Tham, professor, Örebro universitet.

 11.05     EHEC-sjuka människor         
                 Bo Svenungsson, smittskyddsläkare, docent, Smittskydd, Stockholm

11.35     Kaffe

 11.50     VTEC på djur i Sverige
                  Stefan Widgren, Epidemiolog, leg. Veterinär, SVA

 12.15     Hur attackera EHEC i kök och livsmedelsindustrier?    
                 Lars Plym Forshell, smittskyddssamordnare, VMD Livsmedelsverket

12.40     Lunch

13.50     Diagnostik av VTEC/EHEC
                 Erik Eriksson, leg. veterinär, VMD, SVA

14.10     Hur tacklas VTEC/EHEC på gården?
                 Sten-Olof Dimander, VD, VMD, Svenska Djurhälsovården

14.35     Riskhantering av EHEC hos djur
                 Bengt Larsson, veterinärråd, leg. vet., SJV

15.00     Kaffe

15.30     VTEC/EHEC-läget utomlands
                 Ivar Vågsholm, professor, Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsa, SLU

15.55     Hur resonerar detaljhandeln kring riskerna med EHEC? 
                Anders Axelsson, kvalitetschef frukt och grönt, ICA

16.20    Diskussion

17.00    Avslutning

 


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…