Har EHEC-bakterien kommit för att stanna?

Konferens

Har EHEC-bakterien kommit för att stanna?

Se konferensen på film här!

Lyssna på ljudinspelningen (mp3)

Förkortningen EHEC (enterohemorragiska Escherichia coli) betecknar både en bakterie och den sjukdom den orsakar hos människor. När bakterien isolerats från livsmedel eller djur, men inte gett upphov till sjukdom hos oss människor kallas den VTEC (verotoxinproducerande E. coli).

Utomlands kallas bakterien stundtals STEC (shigatoxinproducerande E. coli.)

Den nedåtgående trenden för inhemska EHEC-fall som vi noterat några år bröts 2010 i och med att både antalet inhemskt smittade och de utlandssmittade fallen ökade. Sommarens stora EHEC-utbrott som hade sitt ursprung i Tyskland och orsakades av groddar, har väl inte gått någon förbi.

Tamboskap har utpekats som den huvudsakliga smittkällan, men uppvisar inga sjukdoms-symptom. Människorna smittas genom direkt djurkontakt, via livsmedel, vid vistelse i beteshagar och i badvatten som förorenats av avföring, men även person-till-person smitta förekommer. Vad kan vi som allmänhet göra för att skydda oss? Vilka handlingsplaner har myndigheterna? Detta är några frågor som kommer att belysas under konferensen.

Konferensen hålls på en populärvetenskaplig nivå och belyser den aktuella EHEC-situationen i Sverige och utomlands. Konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om EHEC.

Program

Moderator: Marie-Louise Danielsson-Tham 

10.00     Registrering och kaffe

 10.30     Välkommen
                 Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA

 10.45     Vad är VTEC/EHEC? 
                  Marie-Louise Danielsson-Tham, professor, Örebro universitet.

 11.05     EHEC-sjuka människor         
                 Bo Svenungsson, smittskyddsläkare, docent, Smittskydd, Stockholm

11.35     Kaffe

 11.50     VTEC på djur i Sverige
                  Stefan Widgren, Epidemiolog, leg. Veterinär, SVA

 12.15     Hur attackera EHEC i kök och livsmedelsindustrier?    
                 Lars Plym Forshell, smittskyddssamordnare, VMD Livsmedelsverket

12.40     Lunch

13.50     Diagnostik av VTEC/EHEC
                 Erik Eriksson, leg. veterinär, VMD, SVA

14.10     Hur tacklas VTEC/EHEC på gården?
                 Sten-Olof Dimander, VD, VMD, Svenska Djurhälsovården

14.35     Riskhantering av EHEC hos djur
                 Bengt Larsson, veterinärråd, leg. vet., SJV

15.00     Kaffe

15.30     VTEC/EHEC-läget utomlands
                 Ivar Vågsholm, professor, Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsa, SLU

15.55     Hur resonerar detaljhandeln kring riskerna med EHEC? 
                Anders Axelsson, kvalitetschef frukt och grönt, ICA

16.20    Diskussion

17.00    Avslutning

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…