Hearing inför KSLA:s forskningspolitiska inspel

Hearing

Forskning och innovation är förutsättningar för att kunna rusta Sverige med de verktyg som behövs för att fatta kloka beslut och göra strategiska vägval som stärker beredskap och konkurrenskraft och bidrar till hållbar utveckling. KSLA:s Forskningsutskott bjuder in till diskussion av KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitiska proposition som ska vara inlämnat senast den 31 oktober.

Endast för akademiens ledamöter


Hearing inför KSLA:s forskningspolitiska inspel Mer information
Mer information

Forskning och innovation inom de areella näringarna kräver inte bara ett starkt internationellt perspektiv utan också hänsyn till lokala förhållanden. Det internationella perspektivet gäller alltifrån begränsning av utsläpp av växthusgaser, över förvaltning av fiskebestånd och skog, och markanvändning till kontroll av smittsamma djursjukdomar med pandemisk potential. Lokalt finns utmaningar kring växtgenetiska resurser lämpliga för Sveriges olika klimatzoner, skillnader i vattentillgång och närhet till infrastruktur som slakterier och mejerier.

KSLA:s Forskningsutskott har påbörjat arbetet med KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitiska proposition som ska vara inlämnat senast den 31 oktober. Vi identifierar särskilt fyra utmaningar där excellent forskning med en internationell utblick är av största vikt för en konkurrenskraftig och hållbar utveckling i Sverige. Samtidigt ger vi fyra förslag till övergripande inriktningar för den nationella forsknings- och innovationspolitiken.

Utkastet till årets inspel hittar du här. Välkommen till denna hearing för att diskutera KSLA:s inspel till forskningsproppen!

Upplägget för arbetet kommer att följa det förra inspelet, se denna länk.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…