Högtidsmiddag & mingel/Comm. Meeting dinner & mingle

Akademisammankomst

Högtidsmiddag & mingel/Comm. Meeting dinner & mingle Mer information
Mer information

Bilder från högtidssammankomstens bankett och mingel/Pictures from the meeting’s banquet and mingle.

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Mats Gerentz

→ Till bilder från det formella mötet & talen/To pictures from the formal meeting & speeches.