Högtidsmingel Commemorative Meeting mingle 2020

Akademisammankomst

Högtidsmingel Commemorative Meeting mingle 2020 Mer information
Mer information

Senaste uppdatering/Latest update: 30 Jan 14:20.

Akademiens 208:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster, mingel och bankett.
The Academy’s 208th commemorative meeting, for Academy fellows and invited guests, mingle and banquet.

Bilderna nedan är fria att använda, men ange/The pictures below are free to use, but state ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Bankett i Gyllene Salen. Banquet in the Golden Hall.