Akademiens 199:e högtidssammankomst 2012/Commemorative meeting 2012

Akademisammankomst

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 199:e högtidssammankomst, för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.
The 199th commemorative meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, for the academy fellows and especially invited guests.

Läs mer om sammankomsten/Read more about the meeting.

Lyssna till Theodor Kallifatides högtidstal

Bilder/Photos
©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Mats Gerentz.