Academy President’s speech 2012


Akademiens 199:e högtidssammankomst 2012/Commemorative meeting 2012

Academy President's speech 2012


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Academy President's speech 2012 KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Academy President's speech 2012 Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Academy President's speech 2012 Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Academy President's speech 2012 Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.