KSLA program 2012-01-28


Akademiens 199:e högtidssammankomst 2012/Commemorative meeting 2012

KSLA program 2012-01-28


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA program 2012-01-28 KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

KSLA program 2012-01-28 Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

KSLA program 2012-01-28 Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

KSLA program 2012-01-28 Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.