Högtidssammankomst/Comm. meeting 2014

Akademisammankomst

Högtidssammankomst/Comm. meeting 2014 Mer information

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
For Academy fellows and invited guests.

Rulla nedåt för bilder/Scroll down for pictures.

Program

Sammankomsten öppnas
Akademiens preses Kerstin Niblaeus

Akademien på tröskeln till sitt tredje sekel
Akademiens preses Kerstin Niblaeus

Musik
George Friedrich Händel, ur: Water music, Suite nr 3

Presentation av nyinvalda ledamöter 2013

Utdelning av priser och belöningar

Musik
Evert Taube: Så skimrande var aldrig havet

Akademiens 201:a verksamhetsår
Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander

Musik
Charles Trenet: Beyond the Sea

Att rädda havet – en global utmaning
EU-parlamentariker Isabella Lövin

Musik
Stefan Nilsson: Skärgårdsidyll

Musiken framförs av A Piacere-kvartetten
(Antonio Tafur, tvärflöjt; Attilio Vampore, violin; Daniel Austern, viola; Annika Streijffert, cello)

Före middagen sjunger hovsångare Karl-Magnus Fredriksson fyra sånger ackompanjerad av pianist Mattias Böhm:

Så länge skutan kan gå (E Taube), Jag längtar dig (H Alfvén),
Skogen sofver (H Alfvén), Till havs (G Nordqvist)

 

Programme

Opening of the Meeting
President of the Academy Kerstin Niblaeus

The Academy on the threshold to its third century
President of the Academy Kerstin Niblaeus

Music
George Friedrich Händel, from: Water music, Suite no. 3

Presentation of elected Fellows 2013

Distribution of prizes and awards

Music
Evert Taube: Så skimrande var aldrig havet

The Academy’s 201st year of activity
Secretary of the Academy Carl-Anders Helander

Music
Charles Trenet: Beyond the Sea

Saving the sea – a global challenge
EU Parliamentarian Isabella Lövin

Music
Stefan Nilsson: Skärgårdsidyll

The music is performed by the A Piacere Quartet
(Antonio Tafur, flute; Attilio Vampore, violin; Daniel Austern, viola; Annika Streijffert, cello)

Before the dinner Royal Court singer Karl-Magnus Fredriksson will sing four songs accompanied by pianist Mattias Böhm:

Så länge skutan kan gå (E Taube), Jag längtar dig (H Alfvén),
Skogen sofver (H Alfvén), Till havs (G Nordqvist)

Bilder från det formella mötet/Pictures from the formal meeting.

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Mats Gerentz

→ Till bilder från bankett & mingel/To pictures from banquet & mingle.