Högtidssammankomst/Comm. meeting 2019

Startar
28 januari, 2019 17:15
Slutar
28 januari, 2019 23:55
Kategori
Plats
Stockholms Stadshus
Adress
Ragnar Östbergs Plan, Stockholm, Sverige, 112 20

Google kartor

Akademiens 207:e högtidssammankomst, för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The Academy’s 207th commemorative meeting, for Academy fellows and invited guests.

Bilderna nedan är fria att använda, men ange/The pictures below are free to use, but state

©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

Senaste uppdatering/Latest update: 13 Feb 13:15.

 

 

iCal Import + Google Calendar