Högtidssammankomst Commemorative Meeting 2020

Akademisammankomst

Högtidssammankomst Commemorative Meeting 2020 Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 208:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.

The 208th Commemorative Meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry for Academy Fellows and especially invited guests.

Bilderna nedan är fria att använda, men ange/The pictures below are free to use, but state

©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

(Mer bilder, även från mingel och middag, kommer senare.
More pictures, also from mingle and dinner, will come later.)

Senaste uppdatering/Latest update: 30 Jan 14:35.