Högtidssammankomst/Comm. meeting 2016

Akademisammankomst

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
For Academy fellows and invited guests.

Scrolla ned för bilder/scroll down for pictures.
Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Pelle T Nilsson

→ Bilder från minglet./Pictures from mingle.

→ Bilder från banketten./Pictures from the banquet.

Program

Musik

Sammankomsten öppnas
Akademiens preses Kerstin Niblaeus

Tal: Den svenska skogen – värd att brukas
Akademiens preses Kerstin Niblaeus

Musik

Presentation av nyinvalda ledamöter

Utdelning av priser och belöningar
H. K. H. Prins Carl Philip

Musik

Tal: Akademiens 203:e verksamhetsår
Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander

Musik

Högtidstal: På spaning efter framtidens skogsbruk
Professor Annika Nordin

Preses- och vice presesinstallation

Programme

Music

Opening of the meeting
The President of the Academy Kerstin Niblaeus

Speech: Den svenska skogen – värd att brukas
(The Swedish Forests – riches to be used)
The President of the Academy Kerstin Niblaeus

Music

Presentation of newly elected Fellows of the Academy

Distribution of Prizes and Awards
H. R. H. Prince Carl Philip

Music

Speech: Akademiens 203:e verksamhetsår
(The 203rd year of activity at the Academy)
Secretary General Carl-Anders Helander

Music

Principal speech: På spaning  efter framtidens skogsbruk
(In search of the future of forestry)
Professor Annika Nordin

President and Vice President inauguration