Högtidssammankomst/Comm. meeting 2016

Akademisammankomst

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
For Academy fellows and invited guests.

Scrolla ned för bilder/scroll down for pictures.
Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Pelle T Nilsson

→ Bilder från minglet./Pictures from mingle.

→ Bilder från banketten./Pictures from the banquet.

Program

Musik

Sammankomsten öppnas
Akademiens preses Kerstin Niblaeus

Tal: Den svenska skogen – värd att brukas
Akademiens preses Kerstin Niblaeus

Musik

Presentation av nyinvalda ledamöter

Utdelning av priser och belöningar
H. K. H. Prins Carl Philip

Musik

Tal: Akademiens 203:e verksamhetsår
Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander

Musik

Högtidstal: På spaning efter framtidens skogsbruk
Professor Annika Nordin

Preses- och vice presesinstallation

Programme

Music

Opening of the meeting
The President of the Academy Kerstin Niblaeus

Speech: Den svenska skogen – värd att brukas
(The Swedish Forests – riches to be used)
The President of the Academy Kerstin Niblaeus

Music

Presentation of newly elected Fellows of the Academy

Distribution of Prizes and Awards
H. R. H. Prince Carl Philip

Music

Speech: Akademiens 203:e verksamhetsår
(The 203rd year of activity at the Academy)
Secretary General Carl-Anders Helander

Music

Principal speech: På spaning  efter framtidens skogsbruk
(In search of the future of forestry)
Professor Annika Nordin

President and Vice President inauguration


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…