KSLA Comm meeting 2018_Speeches President&MD


Högtidssammankomst/Comm. meeting 2018

Koll på kolet!

KSLA Comm meeting 2018_Speeches President&MD Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA Comm meeting 2018_Speeches President&MD KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA Comm meeting 2018_Speeches President&MD KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

KSLA Comm meeting 2018_Speeches President&MD Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.