Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

Akademisammankomst

Högtidssammankomsten i Stockholms Stadshus hölls söndagen den 12 juni 2022. Temat var ”Stockholmskonferensen 50 år”. Högtidstalare var ledamoten och vetenskapsjournalisten Henrik Ekman. ’

The Commemorative Meeting in Stockholm City Hall was held Sunday, June 12, 2022. The theme was ”The Stockholm Conference 50 years”. Keynote speaker was KSLA fellow and science journalist Henrik Ekman.


Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022 Mer information
Mer information


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 210:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The 210th Commemorative Meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry for Academy Fellows and especially invited guests.

Om sammankomsten.

About the Meeting.

Bilderna nedan är fria att använda, men ange/the pictures below are free to use, but state:

©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild. Önskas ännu högre upplösning, kontakta akademien@ksla.se.
Click repeatedly to get high resolution picture. If you want an even higher resolution, contact akademien@ksla.se.

Mer bilder kommer/More pictures to come.
Senaste uppdatering/Latest update: 16 Jun, 17:15


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…