Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

Akademisammankomst

Högtidssammankomsten i Stockholms Stadshus hölls söndagen den 12 juni 2022. Temat var ”Stockholmskonferensen 50 år”. Högtidstalare var ledamoten och vetenskapsjournalisten Henrik Ekman. ’

The Commemorative Meeting in Stockholm City Hall was held Sunday, June 12, 2022. The theme was ”The Stockholm Conference 50 years”. Keynote speaker was KSLA fellow and science journalist Henrik Ekman.


Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022 Mer information
Mer information


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 210:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The 210th Commemorative Meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry for Academy Fellows and especially invited guests.

Om sammankomsten.

About the Meeting.

Bilderna nedan är fria att använda, men ange/the pictures below are free to use, but state:

©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild. Önskas ännu högre upplösning, kontakta akademien@ksla.se.
Click repeatedly to get high resolution picture. If you want an even higher resolution, contact akademien@ksla.se.

Mer bilder kommer/More pictures to come.
Senaste uppdatering/Latest update: 16 Jun, 17:15


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…