Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

Akademisammankomst

Högtidssammankomsten i Stockholms Stadshus har flyttats till söndagen den 12 juni 2022. Temat är ”Stockholmskonferensen 50 år”. Högtidstalare är vetenskapsjournalisten och KSLA-ledamoten Henrik Ekman.

The Commemorative Meeting in Stockholm City Hall has been moved to Sunday, June 12, 2022. The theme is ”The Stockholm Conference 50 years”. Keynote speaker is science journalist and KSLA fellow Henrik Ekman.


Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022 Mer information
Mer information

Vänligen notera att alla gäster vid entrén till Stadshuset måste kunna visa ett aktuellt covidbevis och en utskriven anmälningsbekräftelse, som kommer via e-post i samband med att anmälan görs. Detta är ett säkerhetskrav från Stadshuset.

ÅTERBUD & MER INFORMATION
Kontakta Agneta D Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-5454 7712, för frågor eller vid återbud. Vänligen ange den personliga inloggningskoden vid återbud.

 


Please note that all guests at the entrance to City Hall must be able to show a current Covid certificate and a printed registration confirmation, which will come via e-mail in connection to the registration. This is a security requirement from the City Hall.

CANCELLATION & MORE INFORMATION
Contact Agneta D Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel. +46 8 5454 7712, for questions or cancellation. Please use your personal login code in case of cancellation.