Hur kan forskning och innovationer lyfta de gröna näringarna?

Workshop

Hur kan forskning och innovationer lyfta de gröna näringarna? Mer information

De gröna näringarna är en självklar byggsten i ett hållbart, biobaserat samhälle. Lika självklart är att det behövs forskning och innovation för att företagen inom de gröna näringarna ska kunna utvecklas och fortsätta att bidra till samhällsutvecklingen. Skogsindustrierna har tagit fram en forskningsstrategi som speglar näringens behov och antar de stora samhällsutmaningar som beskrivs både i den svenska forsknings- och innovationspropositionen och i EU:s ramprogram. Behovet av en gemensam strategi för jordbruks- och trädgårdsnäringen är stort och för att lyckas behövs såväl nya inspel från branschen som en uppsamling av redan tänkta tankar.

Det främsta syftet med denna workshop är att diskutera hur jordbruks- och trädgårdsnäringen ska fånga upp och arbeta med forsknings- och innovationspropositionen. Näringen behöver få en tydlig bild av vilka områden som bör stå i fokus för framtida satsningar. Vi vill också diskutera hur finansiärer och näring ska kunna arbeta integrerat och effektivt tillsammans, för att ge satsningarna önskad effekt. Skogsindustrierna och Volvo Aero ger oss inledande inspiration och vidgade vyer.

Dagen kommer att resultera i ett dokument där jordbruks- och trädgårdsnäringen identifierat och prioriterat de viktigaste områdena för forskning och innovation för att kunna uppnå en biobaserad samhällsekonomi och LRF:s mål om sju procents värdetillväxt på gårdsnivå 2020.

Workshopen är ett samarbete mellan KSLA, LRF och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…