Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

Hearing

Uppföljning av den informationsträff som Barksätters förvaltningsstyrelse ordnade i september 2020 för grannar till Barksätters egendom och andra aktörer som arbetar med dessa frågor.

För särskilt inbjudna.


Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder? Mer information
Mer information

Styrelsen informerade vid mötet förra året om förestående beslut om ett långsiktigt arbete med att skapa balans mellan foder och vilt. Många kloka synpunkter kom fram vid mötet; beslut, strategi och mål finns i dokumentet ”Hur skapa balans mellan vilt och foder på Barksätter”.

Vi arrangerar nu för särskilt inbjudna en informations- och diskussionsträff för att diskutera olika åtgärder samt de beslut och strategier som utarbetades förra året. Eftersom vilt rör sig mellan fastighetsgränser är en dialog mellan våra grannfastigheter mycket viktig, men också med andra aktörer som arbetar med dessa frågor.

Mer om Barksätters egendom


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…