Hur kommer det sig att Sverige är en skogsindustriell stormakt?

Akademisammankomst

Hur kommer det sig att Sverige är en skogsindustriell stormakt? Mer information
Se videoinspelning här!

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Hur kommer det sig att Sverige är en skogsindustriell stormakt?

Dagens överläggningsämne handlar om hur och varför svensk skogsnäring blivit och är så ekonomiskt framgångsrik. Med mindre än 1 procent av den globala skogsresursen svarar Sverige för 5 procent av det som avverkas och 10 procent av skogsprodukterna som omsätts på en global exportmarknad.

Det beror inte på att Sverige har ett gynnsamt klimat, närhet till marknaderna eller snabbväxande skogar. Så frågan återstår, vad kan det bero på att svensk skogsnäring har varit så framgångsrik?

Kan vi peka ut ett antal framgångsfaktorer och vem tänker på dem idag eller tas de bara för givna?

Hur mycket handlar om kapitalistiska institutioner, tydliga äganderätter, rättsstaten, äganderätten, näringsfriheten, låg korruption, etc?

Hur mycket beror på skickliga jägmästare och duktiga ledare inom skogsindustrin? Och hur mycket beror på annat – vad det nu kan vara?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…