Hur länge håller maten? Inställt pga för få anmälningar

Seminarium

Hur länge håller maten? Inställt pga för få anmälningar Mer information
Mer information

Inställt pga för få anmälningar

Hur länge håller maten?

Matens hållbarhet diskuteras ständigt – men vad är det som gör mat hållbar idag? Hur påverkas hållbarheten av produktions-, inköps- och beteendemönster? I grunden styrs ett livsmedels hållbarhet av hur vi kan begränsa tillväxten av mikroorganismer som t.ex. bakterier och mögel. Kunskapen om styrning av hållbarheten är ofta inte tillräcklig hos vare sig konsumenter eller media. Vi har i dag nya sätt att producera, förpacka och köpa mat som kräver framför allt obruten kylkedja och att vi öppnar och använder förpackningar på rätt sätt.

Tanken är att ge en bild av hur metoderna för att förlänga hållbarheten har utvecklats, från torkning, saltning och syrning fram till dagens produktionsmetoder och förpackning. Inte minst ska framstegen inom hygien, kylhantering och förpackningsteknik lyftas fram. Vi ska också belysa konsumenternas syn på matens hållbarhet och färskhet. Vi avslutar med att gemensamt spana in i framtiden.

Dagen kan ses som en fördjupning av informationen i KSLAs skrift ”Matens kvaliteter” där hållbarheten är en av flera kvalitetsaspekter på maten vi äter. Skriften finns att ladda ner här

KSLA hälsar dig hjärtligt välkommen till en lärorik och spännande dag!

Hela programmet finns i ovanstående PDF-inbjudan.


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…