Hur länge håller maten? Inställt pga för få anmälningar

Seminarium

Hur länge håller maten? Inställt pga för få anmälningar Mer information
Mer information

Inställt pga för få anmälningar

Hur länge håller maten?

Matens hållbarhet diskuteras ständigt – men vad är det som gör mat hållbar idag? Hur påverkas hållbarheten av produktions-, inköps- och beteendemönster? I grunden styrs ett livsmedels hållbarhet av hur vi kan begränsa tillväxten av mikroorganismer som t.ex. bakterier och mögel. Kunskapen om styrning av hållbarheten är ofta inte tillräcklig hos vare sig konsumenter eller media. Vi har i dag nya sätt att producera, förpacka och köpa mat som kräver framför allt obruten kylkedja och att vi öppnar och använder förpackningar på rätt sätt.

Tanken är att ge en bild av hur metoderna för att förlänga hållbarheten har utvecklats, från torkning, saltning och syrning fram till dagens produktionsmetoder och förpackning. Inte minst ska framstegen inom hygien, kylhantering och förpackningsteknik lyftas fram. Vi ska också belysa konsumenternas syn på matens hållbarhet och färskhet. Vi avslutar med att gemensamt spana in i framtiden.

Dagen kan ses som en fördjupning av informationen i KSLAs skrift ”Matens kvaliteter” där hållbarheten är en av flera kvalitetsaspekter på maten vi äter. Skriften finns att ladda ner här

KSLA hälsar dig hjärtligt välkommen till en lärorik och spännande dag!

Hela programmet finns i ovanstående PDF-inbjudan.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…