Hur länge håller maten? Inställt pga för få anmälningar

Seminarium

Hur länge håller maten? Inställt pga för få anmälningar Mer information
Mer information

Inställt pga för få anmälningar

Hur länge håller maten?

Matens hållbarhet diskuteras ständigt – men vad är det som gör mat hållbar idag? Hur påverkas hållbarheten av produktions-, inköps- och beteendemönster? I grunden styrs ett livsmedels hållbarhet av hur vi kan begränsa tillväxten av mikroorganismer som t.ex. bakterier och mögel. Kunskapen om styrning av hållbarheten är ofta inte tillräcklig hos vare sig konsumenter eller media. Vi har i dag nya sätt att producera, förpacka och köpa mat som kräver framför allt obruten kylkedja och att vi öppnar och använder förpackningar på rätt sätt.

Tanken är att ge en bild av hur metoderna för att förlänga hållbarheten har utvecklats, från torkning, saltning och syrning fram till dagens produktionsmetoder och förpackning. Inte minst ska framstegen inom hygien, kylhantering och förpackningsteknik lyftas fram. Vi ska också belysa konsumenternas syn på matens hållbarhet och färskhet. Vi avslutar med att gemensamt spana in i framtiden.

Dagen kan ses som en fördjupning av informationen i KSLAs skrift ”Matens kvaliteter” där hållbarheten är en av flera kvalitetsaspekter på maten vi äter. Skriften finns att ladda ner här

KSLA hälsar dig hjärtligt välkommen till en lärorik och spännande dag!

Hela programmet finns i ovanstående PDF-inbjudan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…